Krytyczny komentarz Dziekana Włodzimierza Chróścika na temat pomysłu aplikacji „uniwersyteckiej”

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie aplikacji „uniwersyteckiej”. Pomysł komentuje Dziekan OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

„Mamy jedno z największych doświadczeń w prowadzeniu aplikacji w kraju. W ostatnich latach bardzo się zmieniła na korzyść i dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu. Potwierdzają to wyniki państwowego egzaminu końcowego. Nie znam szczegółów inicjatywy, ale wydaje mi się, że jest poszukiwaniem nowych źródeł przychodów uczelni w związku z niżem demograficznym. Tymczasem aplikanci twierdzą, że to studia wymagają reformy, gdyż nie przygotowują należycie do aplikacji. Obecnie istnieją bardzo szerokie możliwości dojścia do zawodu radcy prawnego bez odbycia aplikacji. Nie widzę rzeczowej potrzeby tworzenia kolejnych. Tylko należyte przygotowanie do wykonywania zawodu zapewnia bezpieczeństwo prawne obywateli. My mamy wiele pomysłów na udoskonalenie szkolenia aplikacyjnego i chętnie włączylibyśmy się w rządowe prace w tym zakresie.”

źródło: http://www.rp.pl/Aplikacjeegzaminy/311289985-Aplikacja-uniwersytecka–nowa-droga-do-togi.html&cid=44&template=restricted