Kryształowe Serce Radcy Prawnego – zgłoszenia

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz kolejny organizuje konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zachęcamy do zgłaszania radców prawnych i aplikantów, którzy bezinteresownie wspierają innych poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, edukację oraz popularyzację działalności pro bono.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

  • świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej,
  • prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej,
  • udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono,
  • prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia należy przesyłać do Izby warszawskiej na adres e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl do 2 stycznia 2019 r., w tytule wiadomości wpisując „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.