Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Już po raz ósmy Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła Kryształowe Serca. W tym roku nagrodę za całokształt działalności pro bono w OIRP w Warszawie otrzymała mec. Teresa Zwięglińska.

Kryształowe Serce co roku otrzymują radcowie prawni, którzy bezinteresownie wspierają innych poprzez bezpłatne poradnictwo prawne, edukację oraz popularyzację działalności pro bono.
W tym roku wyróżniono 17 osób z całej Polski. Są to: Elżbieta Montowiłł-Kołodziejczyk, Sebastian Uchnast, Halina Łukasiewicz, Teresa Żurowska, Kazimierz Skoczeń, Elżbieta Żochowska, Katarzyna Mróz, Lech Ciarkowski, Żaneta Pacud, Urszula Budzińska, Jacek Rudnicki, Magdalena Konkolewska, Jacek Cudny, Ewa Szwenger, Teresa Zwięglińska, Beata Janikowska, Marta Paczkowska-Przypis. Za działalność pro publico bono wyróżnienie otrzymała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.
Z ramienia OIRP w Warszawie nagrodę otrzymała mec. Teresa Zwięglińska, która od początku działalności Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono udziela nieodpłatnego wsparcia prawnego pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zawsze wyrażała duże zainteresowanie i szczególną wrażliwość na problemy osób potrzebujących, stąd z jej porad w ostatnim czasie skorzystało ponad 300 osób.

IMGL5943jbWśród członków Izby warszawskiej jest wielu radców prawnych, którzy angażują się w różne inicjatywy pro bono, w tym te współorganizowane przez Izbę warszawską. Laureatami poprzednich edycji Kryształowego Serca zostali: Violetta Micorek, Marek Kulczyński, Przemysław Kozdój, Joanna Gładysz, Elżbieta Gozdowska, Iwona Kusio-Szalak, Paweł Kolczyński, Anna Śniegowska-Giżyńska, Michał Żemojda, Piotr Karwat, Małgorzata Wydmańska-Kurlej, Danuta Kordonowska-Głowa.

IMGL5981jb