Konkurs „Praktyczna aplikacja radcowska” rozstrzygnięty!

Wśród finalistów konkursu „Praktyczna aplikacja radcowska” znalazł się pan Jacek Młynarczyk – aplikant radcowski Izby warszawskiej. Dzięki temu weźmie udział w VII Forum Aplikantów Radcowskich organizowanym w dniach 4-6 listopada w Białymstoku.

Oprócz reprezentanta Izby warszawskiej laureatami konkursu zostali Albert Białczyk z OIRP we Wrocławiu, Aleksandra Kurzawska z OIRP w Łodzi oraz Anita Grosicka także z OIRP w Łodzi

– W nadesłanych pracach urzekła nas kreatywność, dbałość o atrakcyjną formę wypowiedzi i jasność przekazu oraz dostrzeżenie obszarów oczekiwanego upraktycznienia przebiegu aplikacji radcowskiej – wyjaśnił Bartosz Opaliński, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP i członek jury konkursowego.

Aby wziąć udział w konkursie, należało przygotować krótkie, nagranie wideo, zawierające odpowiedź na pytanie: Jak upraktycznić aplikację radcowską?

Zagadnienie upraktycznienia aplikacji mogło dotyczyć zarówno sposobu prowadzenia zajęć, jak i podziału materiału w programie aplikacji oraz tego, czy zajęcia prowadzone mają być punktowo czy łączyć wiedzę z różnych dziedzin.

Jury obradowało w składzie: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, jako Przewodniczący, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych nadzorująca działalność Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur nadzorujący działalność Komisji Aplikacji, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Bartosz Opaliński i Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!