Konferencja „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”

W piątek, 5 kwietnia, w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się konferencja Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Specjaliści z zakresu prawa, medycyny, finansów i budownictwa debatowali nad  istotą etyki zawodowej, będącej gwarantem zaufania społecznego dla wszystkich profesji. Wśród zaproszonych panelistów był m.in. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik.

Etyka zawodowa i działalność społeczna to dwie płaszczyzny, które bardzo silnie oddziałują na postrzeganie zawodów zaufania publicznego. Są mocno powiązane z prestiżem i zaufaniem jakim darzy daną profesję całe społeczeństwo. Podczas panelu zatytułowanego „Funkcje samorządu, stosowanie standardów etycznych mających wpływ na prestiż i autorytet samorządów w aspekcie odpowiedzialności społecznej”, zaproszeni eksperci dyskutowali o kondycji kodeksów etycznych w poszczególnych grupach zawodowych oraz zastanawiali się nad ich szerszym znaczeniem i długofalowym wpływem nie tylko na ich własne środowisko, ale także na społeczeństwo.

Jednym z ekspertów reprezentujących samorządy prawnicze był Dziekan Rady w Warszawie – Włodzimierz Chróścik, który mówił m.in. o zasadach etyki w zawodzie radcy prawnego oraz o odpowiedzialności społecznej OIRP w Warszawie.

Istotą naszych profesji jest to, że w pracę, którą wykonujemy, jest z definicji wpisana odpowiedzialność społeczna. Moim zdaniem ta odpowiedzialność ciąży na każdym z przedstawicieli zawodów zaufania publicznego – tłumaczył Włodzimierz Chróścik – Można jednak zawsze pójść o krok dalej. Nasza Izba na przykład kładzie duży nacisk na edukację prawną. Zależy nam by społeczeństwo było coraz bardziej świadome swoich praw i obowiązków. Dlatego podejmujemy się różnych działań na rzecz poszerzania świadomości społecznej w zakresie prawa, szczególnie wśród młodzieży. Do niedawna prowadziliśmy także bezpłatne konsultacje prawne dla najbardziej potrzebujących, co w ostatnim czasie przerodziło się w Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono. To bardzo świeża inicjatywa, w której zaprosiliśmy do współpracy szereg organizacji społecznych, jak chociażby Centrum Praw Kobiet czy Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Dziekan Rady poruszył także kwestię tajemnicy zawodowej jako fundamentalnej zasady etyki radców i adwokatów – Tajemnica zawodowa to gwarancja zaufania społecznego dla prawników i podstawa ochrony praw obywatela – powiedział Włodzimierz Chróścik.

W debacie udział wzięli m.in. Agnieszka Gajewska (Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów), Marek Mastalerek (Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej), Ilona Sądel-Bendkowska (Rzecznik Prasowy Izby Notarialnej w Warszawie oraz Aleksander Krzysztofowicz (Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie).

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Społecznego, któremu w tym roku przewodniczy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.