Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego – 24.09.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 24.09.2019 r. godz. 9.30-15:00. W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego – 8.10.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 08.10.2019 r. godz. 9.30-15:00. W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Najczęstsze błędy Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przykładów z praktyki, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sposoby ich uniknięcia lub eliminowania – 1.10.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 1.10.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie najczęściej występujących w praktyce nieprawidłowości oraz sposobów ich ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego - 14.10.2019 r. w Płocku

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Klubie Prawnika w Płocku przy ul. Staromiejskiej 2, w dniu 14.10.2019 r. godz. 10.00-15:30. W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego - 18.10.2019 r. w Siedlcach

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1, w dniu 18.10.2019 r. godz. 10.00-15:30. W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ...

Zobacz więcej