Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Nowa ustawa prawo zamówień publicznych: udzielanie i uzyskiwanie zamówień w praktyce? Porównanie starych i nowych zasad oraz nawyków – 8.09.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 8.09.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie ogólnej wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane – 15.09.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.09.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest identyfikacja i omówienie podstawowych sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 13.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 13.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 20.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 20.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce radcy prawnego – 16.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 16.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia radcy prawnego zagadnień ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w wybranych kategoriach spraw) – 30.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 30.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie postępowania dowodowego w sprawach z zakresu prawa ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego - praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 1.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 1.12.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych - z punktu widzenia radcy prawnego ...

Zobacz więcej