Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Dokumentacja pracownicza – 06.05.2019

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 06.05.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej obowiązującymi od ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Prawo autorskie – 21.05.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 21.05.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki związanej z konstruowaniem umów z zakresu praw ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Wyzwania antykorupcyjne w organizacji i sposoby przeciwdziałania – 27.05.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 27.05.2019 r. godz. 9.30-15:00. Ryzyko korupcji towarzyszy każdej organizacji. Mimo coraz większej świadomości o konsekwencjach popełniania czynów ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Ochrona członków rodziny spadkodawcy w prawie spadkowym – 10.06.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 10.06.2019 r. godz. 9.30-15:00. Szkolenie ma celu kompleksowe omówienie praktycznych aspektów dziedziczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Elektronizacja zamówień publicznych – 11.06.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 11.06.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie aktualnych wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, orzecznictwa KIO ...

Zobacz więcej