Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 13.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 13.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 20.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE - Zmiany w KPC ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych - 21.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 21.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami KPC, wynikającymi nie tylko z najszerszej w ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce radcy prawnego – 16.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 16.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia radcy prawnego ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Przebieg procesu inwestycyjnego po nowelizacji prawa budowlanego – 24.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 24.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w wybranych kategoriach spraw) – 30.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 30.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie postępowania dowodowego w sprawach z zakresu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE ONLINE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego - praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 1.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 1.12.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych - z punktu widzenia radcy ...

Zobacz więcej