Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Najczęstsze błędy Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przykładów z praktyki, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sposoby ich uniknięcia lub eliminowania – 1.10.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 1.10.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie najczęściej występujących w praktyce nieprawidłowości oraz sposobów ich ...

Zobacz więcej