Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE - Zmiany w ustawie o związkach zawodowych - 15.01.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.01.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nowelizacją ustawy ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Postępowanie upadłościowe – aspekty praktyczne dla profesjonalnych pełnomocników – 22.01.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 22.01.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień postępowania upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 15.04.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.04.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów ...

Zobacz więcej