Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w postępowaniu karnym - 17.05.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 17.05.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie warunków skutecznego wniesienia apelacji w aspekcie uruchomieniai przebiegu kontroli odwoławczej oraz ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w 2019 i 2020 r. - 7.06.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.06.2021 r. godz. 9.30-15:00. Na szkoleniu zostaną omówione zmiany k.p.c. wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Umowy IT – specyfika w sektorze prywatnym i publicznym - 8.06.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 8.06.2021 r. godz. 9.30-15:00. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty umów dotyczących produktów i usług informatycznych, skoncentrowane przede wszystkim na wdrożeniach ...

Zobacz więcej