Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Przebieg procesu inwestycyjnego – 4.02.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 4.02.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Praktyczne aspekty ubiegania się o zamówienie publiczne oraz najczęściej popełniane błędy – z uwzględnieniem elektronizacji zamówień – 25.02.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 25.02.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 3.03.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 3.03.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przybliżenie nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 roku ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. – 10.03.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 10.03.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie zmian dokonanych w procedurze karnej w wyniku ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Zabezpieczenie wykonania umów o roboty budowlane – 24.03.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 24.03.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest identyfikacja i omówienie podstawowych sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Nowa ustawa prawo zamówień publicznych: udzielanie i uzyskiwanie zamówień w praktyce? Porównanie starych i nowych zasad oraz nawyków – 20.04.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 20.04.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie ogólnej wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce radcy prawnego – 21.04.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 21.04.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia radcy prawnego zagadnień ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 12.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 12.05.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego - praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 19.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.05.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych - z punktu widzenia radcy prawnego ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 9.06.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 9.06.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ...

Zobacz więcej