Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Umowa w sprawie zamówienia publicznego - porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany - 26.10.2021 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 26.10.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Ostatnie nowelizacje KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego w świetle doświadczeń praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego - 9.11.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 9.11.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie praktyki funkcjonowania zmian w postępowaniu rozpoznawczym przyjętych ustawą o zmianie KPC ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Ostatnie nowelizacje KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego w świetle doświadczeń praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego - 22.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 22.11.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie praktyki funkcjonowania zmian w postępowaniu rozpoznawczym przyjętych ustawą o zmianie KPC z 4 lipca ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online – Umowa w sprawie zamówienia publicznego – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany - 29.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 29.11.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE online - Występowanie zachowań niepożądanych w firmie - przeciwdziałanie i odpowiedzialność - 7.12.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.12.2021 r. godz. 9.30-15:00. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji zachowań niepożądanych z którymi pracownik ...

Zobacz więcej