Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE - Prawo farmaceutyczne - 12.02.2019 r., 19.02.2019 r., 26.02.2019 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu „Prawo farmaceutyczne”, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16. Szkolenie składać się będzie z 3 bloków tematycznych, które odbędą się w dniach: Aktualne ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE - Najnowsze wyzwania i trendy w prawie pracy - 19.02.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.02.2019 r. godz. 9.30–15:00. Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze wyzwania i trendy w prawie pracy, które zostaną ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE - Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - 09.04.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 09.04.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przybliżenie ustawy o prawo upadłościowe i ustawy o prawo ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 15.04.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.04.2019 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów ...

Zobacz więcej