Szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe

Odpłatne szkolenia jednodniowe – to 6,5-godzinne szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także pracowników urzędów i instytucji zainteresowanych omawianą tematyką. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 12.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 12.05.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego - praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 19.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.05.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych - z punktu widzenia radcy prawnego ...

Zobacz więcej

SZKOLENIE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 9.06.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 9.06.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ...

Zobacz więcej