Aplikacja

Jednym z podstawowych zadań samorządu radców prawnych jest szkolenie aplikantów radcowskich.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz egzamin radcowski przeprowadzają komisje powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Aplikację organizuje i prowadzi właściwa okręgowa izba radców prawnych. Obecnie na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie kształci się ponad 2 tys. absolwentów wydziałów prawa.