BIP: Status prawny

Status prawny

Podstawę prawną funkcjonowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie stanowią przepisy Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Art. 17 ust. 1 Konstytucji stanowi, że samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, sprawują ...

Zobacz więcej