BIP: Rada OIRP w Warszawie

Rada OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Adam Król – Skarbnik Rady Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady Magdalena Bartosiewicz Bartosz Brylski ...

Zobacz więcej