BIP: Rada OIRP w Warszawie

Rada OIRP w Warszawie

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady Adam Król – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady Piotr Grodzki – Członek Prezydium Członkowie XI kadencji Rady ...

Zobacz więcej