Izba warszawska podejmuje współpracę z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

W środę, 9 grudnia 2020 r., doszło do podpisania porozumienia między Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Współpraca między tymi instytucjami będzie dotyczyła między innymi wspólnej organizacji specjalistycznych szkoleń.

Podczas oficjalnego spotkania Izbę warszawską reprezentowała Dziekan Rady, Monika Całkiewicz, która wyraziła jak duże nadzieje w tej współpracy pokłada Izba warszawska.

Nasze porozumienie dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie problemów związanych z ochroną wolności gospodarczej. Celem porozumienia jest też współpraca w zakresie działalności szkoleniowej. Mam nadzieję, że już wkrótce podejmiemy pierwsze wspólne działania – tłumaczy Dziekan Monika Całkiewicz.

W imieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, porozumienie podpisał jego zastępca, mec. Jacek Cieplak.