Izba warszawska na Kongresie Generalnym FBE w Barcelonie

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Barcelonie odbył się międzynarodowy kongres, zorganizowany przez Federację Adwokatur Europejskich (FBE). Prawnicy z całej Europy debatowali nad kluczową dla obecnych demokracji na świecie kwestią – podziałem władzy, który jest jednym z podstawowych wyznaczników państwa prawa. Wśród uczestników kongresu była obecna także Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. Monika Całkiewicz.

Pierwsza część spotkania była poświęcona tradycyjnemu w europejskich demokracjach trójpodziałowi władzy jako podstawowemu aspektowi praworządności. W ramach tego panelu reprezentanci różnych dziedzin prawa zastanawiali się, w jakim stopniu zaproponowany przez Monteskiusza system pozostaje aktualny w społeczeństwie, którego struktura i skład uległy znacznym zmianom.

Kolejne części kongresu poświęcono systemom immunitetu parlamentarnego w europejskich państwach, roli prawniczych stowarzyszeń w prawodawstwie oraz udziałowi Trybunałów w stosowaniu prawa.

Kongres Generalny FBE to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu prawników z całej Europy. Jest jednym z niewielu wydarzeń, na których można spotkać w jednym miejscu tak wiele autorytetów 

z różnych dziedzin prawa – ocenia Wicedziekan Rady, Monika Całkiewicz – To sprawia, że mamy okazję nie tylko wymieniać poglądy w konkretnych sprawach, ale nawiązywać zawodowe relacje korzystne dla naszych samorządów – dodaje.

Wydarzenie zakończyło się Walnym Zgromadzeniem FBE, na którym Silvia Giménez-Salinas z Izby Adwokackiej w Barcelonie objęła prezydencję FBE, zaś Bas Martens z Izby Adwokackiej w Hadze został wybrany drugim wiceprzewodniczącym.