INFORMACJA – ZEBRANIA REJONOWE OIRP W WARSZAWIE

26 marca 2024 r. odbędą się zebrania rejonowe OIRP w Warszawie.

Przypominamy, że kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.

Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem.

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie OIRP następuje w formie:

  • pisemnej w postaci papierowej na adres OIRP: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa – w dniach 24 lutego br. (sobota) i 25 lutego br. (niedziela) Biuro OIRP w Warszawie będzie czynne w godzinach 10:00-14:00
  • dokumentu elektronicznego podpisanego zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym, na adres oirp@oirpwarszawa.pldo upływu terminu.

Więcej informacji w zakładce:

Wybory Samorządowe 2024