Inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2023 r.

16 stycznia w Krajowej Izbie Radców Prawnych odbyło się oficjalne rozpoczęcie I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej. Podczas uroczystości Prezes KRRP razem z Dziekanami okręgowych Izb uhonorował aplikantów radcowskich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas egzaminu wstępnego na aplikację. Gościem honorowym wydarzenia był prof. Jerzy Bralczyk, który poprowadził specjalny wykład inauguracyjny.

Podczas spotkania dyplomy otrzymali aplikanci: Katarzyna Więcek z OIRP w Krakowie (142 pkt), Michał Walczak z OIRP w Łodzi (139 pkt), Łukasz Sendlewski z OIRP w Koszalinie (138 pkt), Magdalena Marat z OIRP w Gdańsku (134 pkt), Julia Bzdyra z OIRP w Opolu (134 pkt), Łukasz Nasiadka z OIRP w Białymstoku (133 pkt), Igor Mędela z OIRP w Katowicach (133 pkt), Marcin Wrazidło z OIRP w Katowicach (133 pkt), Anna Duda z OIRP we Wrocławiu (133 pkt), Karolina Saska z OIRP we Wrocławiu (133 pkt), Zofia Dubiel z OIRP w Poznaniu (131 pkt), Katarzyna Biega z OIRP w Warszawie (131 pkt), Karolina Solecka z OIRP w Warszawie (131 pkt), Paulina Skrzypecka z OIRP w Toruniu (130 pkt), Katarzyna Kapusta z OIRP w Lublinie (128 pkt), Maria Muzyczuk z OIRP w Lublinie (128 pkt), Karolina Rak z OIRP w Lublinie (128 pkt), Artur Siciński z OIRP w Zielonej Górze (127 pkt), Klaudia Janus z OIRP w Rzeszowie (125 pkt), Maria Satalecka z OIRP w Kielcach (124 pkt), Kinga Kęska z OIRP w Szczecinie (124 pkt), Damian Roland Bielawski z OIRP w Bydgoszczy (123 pkt), Krzysztof Lis z OIRP w Wałbrzychu (122 pkt), Julia Parzych z OIRP w Olsztynie (121 pkt) i Adriana Woźnicka z OIRP w Olsztynie (121 pkt).

Głos w imieniu aplikantów zabrała apl. radc. Katarzyna Więcek z OIRP w Krakowie, która otrzymała największą liczbę punktów.

Przed nami czas pełen pracy, dużej odpowiedzialności. Wierzę w to, że czas aplikacji radcowskiej będzie wykorzystany przez każdego z nas jak najlepiej – mówiła Katarzyna Więcek.

Wydarzenie uświetniła rozmowa dr Karoliny Brylskiej, medioznawczyni i politolożki, z prof. Jerzym Bralczykiem, gościem honorowym spotkania, podczas której profesor odpowiedział m.in. na pytania dotyczące prawdy w prawie, nadużywania przez radców prawnych pewnych słów/sformułowań, znaczenia milczenia w mowie prawniczej, a także tego, jak wygłosić dobrą mowę końcową.