II Zgromadzenie OIRP w Warszawie XI kadencji

W środę 25 maja odbyło się drugie w tej kadencji Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas spotkania, które podobnie jak w zeszłym roku przybrało formę hybrydową, podsumowano działania Izby warszawskiej w roku ubiegłym i zaprezentowano plany poszczególnych Komisji na kolejne miesiące. Samo Zgromadzenie i wszystkie towarzyszące mu głosowania przebiegły sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Spotkanie otworzyła Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr hab. Monika Całkiewicz, przedstawiając obowiązujący porządek Zgromadzenia oraz informując delegatów o zasadach udziału w Zgromadzeniu. Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed sprawozdaniem z działalności OIRP, pani Dziekan uczciła pamięć członków Izby warszawskiej, którzy odeszli w minionym roku, minutą ciszy.

Następnie przeprowadziła głosowanie nad powołaniem Komisji Mandatowej i poprosiła obecnego na Zgromadzeniu Prezesa KRRP i Wicedziekana Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierza Chróścika, o zabranie głosu. Prezes podzielił się z delegatami swoimi refleksjami na temat wyzwań z jakimi przez ostatnich 12 miesięcy zmagali się radcowie prawni  i zreferował pokrótce działania samorządu radcowskiego w skali kraju.

Niestety przez ostanie lata kryzysowe sytuacje zaczęły się stawać dla nas normalnymi sytuacjami – najpierw pandemia COVID-19, potem wyzwania związane z „Polskim ładem”, po nim nadeszła wojna w Ukrainie, a w ostatnich  tygodniach pojawił się głośny temat wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności z ustawą zasadniczą wybranych regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ciągle uczymy się przystosowywać do nowej rzeczywistości i nowych wyzwań, ale jestem przekonany, że jako silny, sprawnie i zgodnie działający samorząd damy sobie radę – mówił Prezes – (…) Od kilku miesięcy pracujemy nad zmianami przepisów samorządowych – ciągle aktualna pozostaje dyskusja o naszej ordynacji wyborczej czy kodeksie etyki. Zachęcam do włączania się do tej dyskusji, byśmy mogli wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą nam dostosować przepisy do nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, a jednocześnie kultywować etos naszego zawodu i jego najwyższe standardy.

Kolejnym etapem tegorocznego Zgromadzenia OIRP w Warszawie było przyznanie złotych
i srebrnych odznaczeń „Zasłużony dla samorządu” członkom Izby warszawskiej oraz pracownikom Biura Rady za wieloletnią współpracę ze stołeczną OIRP.

Po uroczystym odznaczeniu pani Dziekan Rady przystąpiła do podsumowania działalności Izby za rok 2021 wymieniając najważniejsze aktywności poszczególnych komisji Izby warszawskiej. Podkreśliła, że liczba radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Warszawie stale rośnie (w poprzednim roku Izba warszawska powiększyła się o 704 radców prawnych!), a wydarzenia takie jak egzamin zawodowy, egzamin na aplikację radcowską czy ceremonie ślubowania radców prawnych i aplikantów radcowskich są organizowane bez żadnych zakłóceń bez względu na trudności jakich nastręczały niedawne obostrzenia sanitarne. Dziekan Rady omówiła na początku najważniejsze działania wszystkich Komisji Izby warszawskiej. Z uwagi na wyjątkową sytuację międzynarodową, w minionym roku szczególna rola przypadła Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka – Podobnie jak pozostałe Komisje, z uwagi na pandemię KZiPCz miała ograniczone możliwości działania, ale mimo tego udało nam się zorganizować dwie konferencję online – styczniową „Modern Bar Association Conferece Round Table Meeting” oraz „Modern Bar Association” w czerwcu. (…) Na szczególną uwagę zasługuje również zaangażowanie tejże Komisji, we wsparcie obywateli Białorusi, którzy przybyli do Polski po protestach w swojej ojczyźnie w 2020 roku.

Pani Dziekan zwróciła także uwagę na działalność edukacyjną Izby warszawskiej oraz Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono – Nie zwalniamy tempa – w ubiegłym roku Ośrodek przyjął 42 sprawy, z czego 8 udało się już zakończyć. (…) Jeśli chodzi o program „Radca prawny na piątkę” to z dumą mogę potwierdzić, że w kilkunastu szkołach udało nam się przeprowadzić prawie  400 lekcji dotyczących prawa – w tę działalność jest zaangażowanych około 80 radców prawnych i aplikantów radcowskich (…).

Po głównym sprawozdaniu przyszła kolej na sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez Skarbnika Rady, r. pr. Norberta Tomasz Wareckiego. Następnie swoje sprawozdanie przedstawili kolejno: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie r. pr. Marek Wikiński, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, r. pr Robert Karpiński oraz Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie, r. pr. Bartosz Miszewski.

Delegaci niemal jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2021 rok, a także sprawozdania finansowego. Podobnie było w przypadku przyjęcia sprawozdania i oceny działalności pozostałych organów Izby: Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego. Zgromadzenie uchwaliło również przedstawiony projekt tegorocznego budżetu oraz plan pracy Rady OIRP w Warszawie na rok 2022.

>>GALERIA<<