II edycja konkursu na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych

W dniach 11-13 października br. we Wrocławiu odbędzie się IV edycja Forum Młodych Radców Prawnych. W związku z tym wydarzeniem Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych już po raz drugi zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszy projekt dotyczący rozwoju zawodowego radców prawnych.

Laureaci plebiscytu będą mogli wziąć udział w tegorocznej, IV edycji Forum Młodych Radców Prawnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata.

Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br.

W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.