I edycja ELSA Negotiation Competition

22 kwietnia odbył się warszawski etap lokalny konkursu negocjacyjnego ENC organizowanego przez oddziały Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa z Warszawy i Wrocławia. Wśród jurorów wydarzenia znaleźli się m.in. przedstawiciele OIRP w Warszawie r. pr. Agnieszka Kędzior i r. pr. Krzysztof Brudkowski zaangażowani w projekt edukacji prawnej Izby warszawskiej.

ENC to konkurs, którego głównym celem jest rozwijanie fundamentalnych umiejętności każdego prawnika, czyli sztuki negocjacji oraz publicznych wystąpień. Pierwszą częścią konkursu jest symulacja negocjacji pomiędzy drużynami oparta na fikcyjnym stanie faktycznym wynikającym z wcześniej udostępnionego kazusu oraz informacjach poufnych. Kilka niezależnych od siebie wersji informacji poufnych jest losowo przydzielane dwuosobowym drużynom.

Następnie dwa konkurujące ze sobą zespoły (mające inne informacje poufne) mierzą się ze sobą w wymianie argumentacji w celu rozwiązania sporu i dojścia do porozumienia.

Jury oceniając drużyny bierze pod uwagę między innymi jakość argumentów oraz plan negocjacji. Konkurs składa się z dwóch etapów lokalnych, tj. warszawskiego oraz wrocławskiego. Najlepsze zespoły z obu miast zmierzą się na wspólnym finale. Jeden z kazusów zostanie stworzony przy pomocy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wrocławiu, z którą współpracę prowadzi ELSA Wrocław. Finał konkursu planowany jest na dzień 5 maja.