Honorowy patronat Izby warszawskiej nad turniejem UW MOOT

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie po raz kolejny objęła patronatem honorowym konkurs UW MOOT (turniej typu moot court) będący symulacją rozprawy przed sądem arbitrażowym.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w tym roku organizuje III edycję turnieju UW MOOT. Udział w konkursie mogą wziąć studenci prawa wszystkich roczników, z każdej uczelni wyższej na terenie kraju. Celem konkursu jest propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów, a także zachęcanie studentów do brania udziału w międzynarodowych konkursach o formule moot court.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. Dwuosobowe drużyny w etapie pisemnym mają za zadanie rozwiązać kazus. Następnie na podstawie tego samego stanu faktycznego osiem najlepszych drużyn zmierzy się w symulacjach postępowań przed składami orzekającymi, złożonymi ze specjalistów świata arbitrażu. Podczas symulacji rozpraw odbywających się w ramach ostatniego etapu konkursu arbitrami będą m.in. przedstawiciele Izby warszawskiej. Etap ustny zaplanowany na 12–13 kwietnia 2018 roku odbędzie się w gmachu Sądu Najwyższego.

Poprzednie edycje, których Partnerem również była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, cieszyły się sporym zainteresowaniem zarówno studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i innych warszawskich uczelni wyższych, a także studentów z innych miast. Każdorazowo poziom merytoryczny rozgrywek, szczególnie finału, zyskiwał uznanie zaproszonych gości oraz arbitrów.