Harmonogram Klubu Radcy Prawnego IX–XII 2023

Poniżej przedstawiamy harmonogram aktywności Klubu Radcy Prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie od września do grudnia 2023 roku. Szczegółowych informacji nt. wydarzeń udziela pani Krystyna Janicz.