Harmonogram Klubu Radcy Prawnego I–III 2023

Poniżej przedstawiamy harmonogram aktywności Klubu Radcy Prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie od stycznia do marca 2023 roku. Szczegółowych informacji nt. wydarzeń udziela pani Krystyna Janicz.