Generalny Kongres FBE w Paryżu zakończony

W dniach 27-28 września 2021 r. w Paryżu odbył się Generalny Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe), której członkiem jest m.in. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Konferencja była dobrą okazją do omówienia m.in. działań podejmowanych przez różne kraje w zakresie zwiększenia dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości.

OIRP w Warszawie reprezentowana była przez r.pr. Magdalenę Bartosiewicz, Przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka oraz r.pr. Filipa Czernickiego, Koordynatora Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono w Izbie warszawskiej.

Pierwszego dnia Kongresu odbyło się sympozjum, podczas którego zaproszeni prelegenci dzielili się z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczenia podczas czterech paneli dyskusyjnych:

  1. Pomoc prawna: misja izb prawniczych i samych prawników;
  2. Obrona osób będących ofiarami zamachów terrorystycznych: współpraca między prawnikami zajmującymi się prawem karnym i cywilnym;
  3. Kryzys związany ze zdrowiem publicznym: izby prawnicze i prawnicy na progu nowych wyzwań;
  4. Niezbędne zaangażowanie izb prawniczych i prawników w sprawy publiczne: pro bono i działania solidarnościowe.

Sympozjum zostało otwarte przez panią Dominique Attias, aktualną Prezydent FBE oraz przedstawicieli francuskich izb prawniczych. Wśród prelegentów zaproszonych do udziału w dyskusji znalazł się reprezentant OIRP w Warszawie, r.pr. Filip Czernicki, który podzielił się doświadczeniami samorządu radcowskiego w zakresie działań pro bono podczas czwartego panelu. Całość Sympozjum podsumowana została przez Basa Martensa, Wice-Prezydenta FBE. Podczas każdego z paneli uczestnicy wydarzenia zachęcani byli do zadawania pytań oraz dzielenia się informacjami o praktykach ich izb macierzystych. Dyskusja była ożywiona i bardzo interesująca.

Drugiego dnia Kongresu odbyło się Forum liderów izb prawniczych, w czasie którego, uczestnicy poruszali bieżące i szczególnie istotne tematy dla ich izb macierzystych, a także wskazywali na potrzeby podejmowania konkretnych działań w ramach Federacji. Podczas tej części Kongresu informacjami o aktualnej sytuacji prawników w Bejrucie w związku z kryzysem ekonomicznym podzielił się m.in. dziekan Izby adwokackiej w Bejrucie. W odpowiedzi na jego sprawozdanie, zgromadzenie zapewniło o swoim wsparciu dla osób pokrzywdzonych przez kryzys.

Następnie odbyło się Walne Zgromadzenie Federacji, na którym OIRP w Warszawie reprezentowana była przez r.pr. Magdalenę Bartosiewicz. Podczas spotkania przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności FBE. Głos zabrali m.in. przewodniczący Komisji FBE, którzy zreferowali działania podejmowane przez dane Komisje.

Zgromadzenie podjęło także uchwały w sprawach:

  1. natychmiastowego uwolnienia tureckich prawników uwięzionych z powodów politycznych;
  2. wsparcia dla prawników z Afganistanu;
  3. sytuacji prawników na Białorusi;
  4. niezależności prawników i sędziów z Kolumbii;
  5. sytuacji uchodźców na granicy białorusko-litewskiej i litewsko-polskiej.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Zgromadzenie ustaliło także, że następne kongresy odbędą się w dniach 24-26 marca 2022 r. w Gironie (Hiszpania) oraz w dniach 23-25 czerwca 2022 r. w Sofii (Bułgaria).