I Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie