II Turniej Koszykówki Pucharu Dziekana OIRP w Warszawie