Finał Tour de Konstytucja

W sobotę, 27 sierpnia odbył się Wielki Finał Tour de Konstytucja. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie obok PKiN i nie zabrakło na nim m.in. przedstawicieli OIRP w Warszawie na czele z Dziekan Rady OIRP w Warszawie r.pr. Moniką Całkiewicz. Członkowie naszej Izby dostępni byli przez cały czas trwania wydarzenia na stoisku, gdzie rozmawiali z uczestnikami o zagadnieniach prawnych związanych z przestrzeganiem Konstytucji i zasad praworządności oraz ochrony praw człowieka. Organizowany był także quiz z wiedzy o Konstytucji. Jedną z osób, które zabrały głos podczas wydarzenia był Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Zapewnił on o wsparciu Samorządu radców prawnych dla inicjatywy Tour de Konstytucja także w kolejnych latach. Prezes wskazał także na potrzebę współpracy między zawodami prawniczymi we wszelkich działaniach na rzecz szerzenia wiedzy o prawach obywatelskich i praworządności.

OIRP w Warszawie obok Pani Dziekan reprezentowana była także przez przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka r.pr. Magdalenę Bartosiewicz, r.pr. Agnieszkę Kędzior, r.pr. Edytę Romanowską, r.pr. Agnieszkę Roguską-Kikoła, r.pr. Magdalenę Kupczyk-Czerniawską, r.pr. Stefana Cieślę, apl. Radc. Natalię Wrońską, apl. Radc. Małgorzatę Wojtaś oraz apl. Radc. Kajetana Makowiec.