Egzamin wstępny na aplikację radcowską

UWAGA!

14 sierpnia 2024 r. – termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zakończenie rekrutacji online.
21 września 2024 r. (sobota) – ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych (kopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego) dla osób, które wcześniej złożyły zaświadczenie o absolutorium.
28 września 2024 r. (sobota) godz. 11.00 – egzamin wstępny na aplikację radcowską.

REJESTRACJA

WIĘCEJ O APLIKACJI