Egzamin radcowski 2020 – wyniki z Komisji 4,5,6

W czwartek 23 lipca br. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie ogłosiła cząstkowe wyniki egzaminu radcowskiego z trzech kolejnych Komisji, tj. 4, 5, 6.

Po doliczeniu rezultatów z kolejnych Komisji egzaminacyjnych okazuje się, że pozytywny wynik otrzymało 79,3% wszystkich zdających (283 osoby ze 357 osób zdających).

Wyniki z kolejnych trzech komisji potwierdzają, że na egzaminie zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – zdało 83,9% przystępujących do egzaminu aplikantów. Natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 55,9% zdających.

W tym roku, w Izbie warszawskiej egzamin zdawało 480 młodych prawników. Nad procedurą egzaminacyjną w stolicy czuwało 8 Komisji. Każda z nich składała się z 8 osób, wśród których znalazło się czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości i czterech radców prawnych delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Na czterodniowy egzamin zawodowy składały się zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki.

Ogłoszenie wyników egzaminów z Komisji nr 2, 8 zostaną opublikowane 27 lipca.

Wyniki egzaminów będą dostępne na stronie internetowej egzaminradcowski.pl i zostaną podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.