Dzień z Prawem na warszawskim Ursynowie

W dniu 26 lutego 2020 r. LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie zorganizowało Dzień z Prawem, na który zaproszeni zostali uczniowie z innych szkół na terenie Dzielnicy Ursynów. Obok Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie była głównym partnerem wydarzenia.

Uroczystość została otwarta wystąpieniem przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie odbył się cykl spotkań młodzieży z przedstawicielami zawodów prawniczych (radcami prawnymi, adwokatami, sędziami, prokuratorami i notariuszami), a także z funkcjonariuszami policji, którzy opowiadali młodzieży o swoich zawodach i o tym, jak przeciwstawić się na co dzień przejawom mowy nienawiści. Spotkania przyciągnęły rzeszę młodych ludzi, zainteresowanych prawem. Pan Mecenas Przemysław Ligęzowski prowadzący jedno ze spotkań dotyczących zawodów prawniczych podsumował: „Jestem pod ogromnym wrażeniem zainteresowania młodzieży naszą codzienną pracą, jak wygląda nasz zawód w praktyce. Świadczy o tym chociażby to, że sala była wypełniona po brzegi a pytań było bardzo dużo”.

Należy podkreślić, że ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania dotyczący przeciwdziałania negatywnym skutkom tzw. mowy nienawiści. Prowadząca jedno z takich spotkań Pani Mecenas Paulina Kozłowska wskazała: „Mowa nienawiści stała się dzisiaj narzędziem, które na równi z kłamstwem i obchodzeniem prawa zmierza do łamania ludzi. I nie chodzi tylko o to, żeby uzyskać doraźne korzyści, ale o to, że ostateczną konsekwencją takich zachowań jest złamanie człowiekowi życia, a tym samym wpływ na funkcjonowanie jego rodziny i otoczenia. Mowa nienawiści jest znacznie szerszym i znacznie bardziej destrukcyjnym zjawiskiem, niż tylko złym słowem wypowiadanym w kierunku drugiego człowieka. Na całe szczęście młodzi ludzie poprzez swoją otwartość i niezwykły intelekt mają szansę zatrzymania tej lawiny, czego dowód dali na tych zajęciach, pokazując swoje zaangażowanie, zrozumienie i świadomość potrzeby walki z takimi patologiami.”

Podczas wykładów młodzież z  klasy 2C (klasa prowadzona przez radców prawnych naszej Izby) przedstawiła także scenki mediacyjne, mające na celu zainteresowanie kolegów i koleżanki z innych szkół taką metodą rozwiązywania sporów między rówieśnikami. Uczniowie z klasy 3C zademonstrowali z kolei symulację rozprawy rozwodowej, podczas której przedstawili młodszym kolegom i koleżankom jak może wyglądać prawdziwa rozprawa w sądzie. Nadzorujący symulację Pan Mecenas Krzysztof Brudkowski podzielił się swoimi wrażeniami: „Miałem obawy czy młodzież nie obeznana na co dzień z salą sądową będzie potrafiła wczuć się w role aktorów postępowania. Jak zobaczyłem ilość przybyłych na tą symulację uczniów z zaproszonych szkół, to moje obawy spotęgowały się jeszcze bardziej. Do katastrofy jednak nie doszło, wręcz przeciwnie, byłem pod wielkim wrażeniem przygotowania, zaangażowania i talentów uczniów Liceum im. Kossutha, którzy nie tylko oddali istotę sporu, ale potrafili przyciągnąć i utrzymać uwagę młodych gości bez posługiwania się w tym celu mikrofonem. Brawa na koniec symulacji były w pełni zasłużone. Bardzo się cieszę, że mogłem im choć odrobinę pomóc w przeprowadzeniu tego pokazu”.

Za poprowadzenie tych spotkań dziękujemy pani mecenas Paulinie Kozłowskiej, pani mecenas Agnieszce Kędzior, panu mecenasowi Przemysławowi Ligęzowskiemu, panu mecenasowi Krzysztofowi Brudkowskiemu, panu mecenasowi Maciejowi Malik oraz panu mecenasowi Mariuszowi Fistek.

Dzień z Prawem odbył się już drugi raz w LO im. Lajosa Kossutha. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieje, że organizacja takich spotkań stanie się tradycją.