Wykłady e-learningowe

Zapraszamy do skorzystania z wykładów dostępnych w Extranecie w nowej zakładce EAR:

1. Zgłaszanie transakcji oraz kontrola i sankcje na podstawie ustawy AML/CFT r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa 2 punkty szkoleniowe
2. Autoprezentacja i prowadzenie spotkań Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
3. Budowanie autorytetu Witold Rychłowski 2 punkty szkoleniowe
4. Efektywność w pracy prawnika – udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
5. Techniki motywacji pracownika Ewa Opolska 2 punkty szkoleniowe
6. Wystąpienia publiczne dla prawników Ewa Opolska 2 punkty szkoleniowe
7. Podatki w kancelarii prawnej cz. 1 Grzegorz Ziółkowski 2 punkty szkoleniowe
8. Podatki w kancelarii prawnej cz. 2 Grzegorz Ziółkowski 2 punkty szkoleniowe
9. Raportowanie schematów podatkowych cz. 1 Paula Przybielska 2 punkty szkoleniowe
10. Raportowanie schematów podatkowych cz. 2 Paula Przybielska 2 punkty szkoleniowe
11. Sztuka perswazji Witold Rychłowski 2 punkty szkoleniowe
12. Dbanie o rozwój kompetencji pracowników Anetta Krukowska 2 punkty szkoleniowe
13. Delegowanie zadań Tomasz Wrzesiewski 2 punkty szkoleniowe
14. Efektywna sprzedaż usług prawnych Arkadiusz Żurek 2 punkty szkoleniowe
15. Innowacyjne rozwiązywanie problemów Bartosz Stawski 2 punkty szkoleniowe
16. Komunikacja zmiany Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
17. Planowanie i wyznaczanie celów Tomasz Wrzesiewski 2 punkty szkoleniowe
18. Rola lidera w budowaniu zespołu Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
19. Storytelling Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
20. Work – life balance. Jak zachować równowagę w życiu Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
21. Współpraca międzypokoleniowa Arkadiusz Żurek 2 punkty szkoleniowe
22. Zarządzanie stresem Anetta Krukowska 2 punkty szkoleniowe
23. Zarządzanie zmianą Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
24. Prezentacje ze slajdami Mirosław Oczkoś 3 punkty szkoleniowe
25. Efektywne komunikaty biznesowe Maciej Borejko 2 punkty szkoleniowe
26. Rozmowy narzędziem pracy menedżera Tomasz Bagiński 3 punkty szkoleniowe
27. Indywidualne i grupowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników r.pr. Izabela Zawacka 3 punkty szkoleniowe
28. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez radców prawnych – wstęp r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa 2 punkty szkoleniowe
29. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym dr Joanna Derlatka 3 punkty szkoleniowe
30. Główne obowiązki wynikające dla radców prawnych z ustawy o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa 3 punkty szkoleniowe
31. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu karnym dr Grzegorz Krysztofiuk 3 punkty szkoleniowe
32. Nowy model koncentracji materiału procesowego dr hab. Marcin Dziurda 3 punkty szkoleniowe
33. Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne aspekty w pracy radcy prawnego r.pr. Piotr Grodzki 2 punkty szkoleniowe
34. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej Łukasz Prasołek 3 punkty szkoleniowe
35. Apelacja cywilna po nowelizacji z 2019 r. dr hab. Piotr Rylski 3 punkty szkoleniowe
36. Praktyczne problemy reformy kpc – postępowanie zażaleniowe s. Grzegorz Karaś 4 punkty szkoleniowe
37. Radca prawny jako obrońca w postępowaniu przyspieszonym – dyżury obrończe r.pr. dr Mateusz Woiński 4 punkty szkoleniowe
38. E-doręczenia – założenia ogólne doręczeń elektronicznych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych prof. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
39. Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) s. Grzegorz Karaś 6 punktów szkoleniowych
40. E-doręczenia – doręczenia elektroniczne na gruncie procedury cywilnej, administracyjnej, karnej, podatkowej i sądowo-administracyjnej w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych prof. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
41. Status prawny, legalizacja pobytu i opieka tymczasowa, a także przepisy w sferze pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeń społecznych – pomoc prawna uchodźcom – zagadnienia podstawowe r.pr. Adam Chmura; r.pr. Izabela Zawacka;doradca podatkowy Krzysztof Hejduk; r.pr. Mirosław Łabanowski 8 punktów szkoleniowych
42. Nowe zasady doręczeń elektronicznych od 5 lipca 2022 r. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
43. Inteligencja emocjonalna Ewa Opolska 2 punkty szkoleniowe
44. Praca zdalna – samoorganizacja Tomasz Bagiński 2 punkty szkoleniowe
45. Problematyka pozwolenia zintegrowanego w prawie ochrony środowiska Oliwia Jóźwicka 3 punkty szkoleniowe
46. Etykieta i savoir vivre w biznesie Paweł Grotowski 3 punkty szkoleniowe
47. Transakcje międzynarodowe – aspekty podatkowe Agnieszka Pabiańska 2 punkty szkoleniowe
48. Prawo autorskie – dozwolony użytek utworów Marek Oleksyn 2 punkty szkoleniowe
49. Ochrona danych osobowych a technologie cyfrowe Maciej Łukaszewicz 2 punkty szkoleniowe
50. Jak zapewnić sukces projektu IT i jaka jest w tym rola prawnika Joanna Gałajda 2 punkty szkoleniowe
51. Chmura obliczeniowa, wyzwania i regulacje Joanna Gałajda 2 punkty szkoleniowe
52. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym Witold Rychłowski 2 punkty szkoleniowe
53. Prawo autorskie – utwory osierocone Marek Oleksyn 2 punkty szkoleniowe
54. Praktyka postępowania w zakresie zażaleń w postępowaniu cywilnym w świetle najnowszego orzecznictwa dr hab. Piotr Rylski 4 punkty szkoleniowe
55. Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu cywilnym s. Robert Masznicz 4 punkty szkoleniowe
56. Nowelizacja kodeksu karnego s. Dariusz Świecki 4 punkty szkoleniowe
57. Nowelizacja k.p.c. z 7 lipca 2023 r. dr hab. r.pr. Marcin Dziurda 4 punkty szkoleniowe
58. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1860, opublikowany 13 września 2023 r.). s. Dariusz Świecki 4 punkty szkoleniowe
59. Zasady doręczeń elektronicznych oraz praktyczne aspekty zakładania i korzystania z adresów do doręczeń elektronicznych – obowiązki radcy prawnego od 10.12.2023 r. prof. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
60. Zasady doręczeń elektronicznych oraz praktyczne aspekty zakładania i korzystania z adresów do doręczeń elektronicznych – obowiązki radcy prawnego – pytania i odpowiedzi prof. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem, podczas którego należy potwierdzać obecności we wskazywanych przez system komputerowy momentach (kliknięcie ikony obecności umieszczonej każdorazowo u dołu ekranu). Tylko potwierdzenie wszystkich ikon obecności pozwala na przyznanie punktów szkoleniowych.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu EAR.

Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres e-mail: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Punktacja wykładów e-learningowych

Zasady udziału w szkoleniu e-learningowym