Wykłady e-learningowe

Zapraszamy do skorzystania z wykładów dostępnych w Extranecie w nowej zakładce EAR:

 

Reklama usług radcowskich w Internecie r.pr. Sławomir Ciupa 3 punkty szkoleniowe
Praktyczne aspekty postępowań w sprawach o zniesławienie i znieważenie r.pr. Mateusz Woiński 4 punkty szkoleniowe
Sztuka negocjacji dla prawników Arkadiusz Żurek 2 punkty szkoleniowe
Autoprezentacja i prowadzenie spotkań Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
Budowanie autorytetu Witold Rychłowski 2 punkty szkoleniowe
Efektywność w pracy prawnika – udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
Techniki motywacji pracownika Ewa Opolska 2 punkty szkoleniowe
Wystąpienia publiczne dla prawników Ewa Opolska 2 punkty szkoleniowe
Podatki w kancelarii prawnej cz. 1 Grzegorz Ziółkowski 2 punkty szkoleniowe
Podatki w kancelarii prawnej cz. 2 Grzegorz Ziółkowski 2 punkty szkoleniowe
Raportowanie schematów podatkowych cz. 1 Paula Przybielska 2 punkty szkoleniowe
Raportowanie schematów podatkowych cz. 2 Paula Przybielska 2 punkty szkoleniowe
Sztuka perswazji Witold Rychłowski 2 punkty szkoleniowe
Dbanie o rozwój kompetencji pracowników Anetta Krukowska 2 punkty szkoleniowe
Delegowanie zadań Tomasz Wrzesiewski 2 punkty szkoleniowe
Efektywna sprzedaż usług prawnych Arkadiusz Żurek 2 punkty szkoleniowe
Innowacyjne rozwiązywanie problemów Bartosz Stawski 2 punkty szkoleniowe
Komunikacja zmiany Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
Planowanie i wyznaczanie celów Tomasz Wrzesiewski 2 punkty szkoleniowe
Rola lidera w budowaniu zespołu Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
Storytelling Radosław Miler 2 punkty szkoleniowe
Work – life balance. Jak zachować równowagę w życiu Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
Współpraca międzypokoleniowa Arkadiusz Żurek 2 punkty szkoleniowe
Zarządzanie stresem Anetta Krukowska 2 punkty szkoleniowe
Zarządzanie zmianą Joanna Rapanicz 2 punkty szkoleniowe
Prezentacje ze slajdami Mirosław Oczkoś 3 punkty szkoleniowe
Efektywne komunikaty biznesowe Maciej Borejko 2 punkty szkoleniowe
Rozmowy narzędziem pracy menedżera Tomasz Bagiński 3 punkty szkoleniowe
Indywidualne i grupowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników r.pr. Izabela Zawacka 3 punkty szkoleniowe
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez radców prawnych – wstęp r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa 2 punkty szkoleniowe
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym dr Joanna Derlatka 3 punkty szkoleniowe
Główne obowiązki wynikające dla radców prawnych z ustawy o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa 3 punkty szkoleniowe
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu karnym dr Grzegorz Krysztofiuk 3 punkty szkoleniowe
Nowy model koncentracji materiału procesowego dr hab. Marcin Dziurda 3 punkty szkoleniowe
Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne aspekty w pracy radcy prawnego r.pr. Piotr Grodzki 2 punkty szkoleniowe
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej Łukasz Prasołek 3 punkty szkoleniowe
Apelacja cywilna po nowelizacji z 2019 r. dr hab. Piotr Rylski 3 punkty szkoleniowe
Praktyczne problemy reformy kpc – postępowanie zażaleniowe s. Grzegorz Karaś 4 punkty szkoleniowe
Radca prawny jako obrońca w postępowaniu przyspieszonym – dyżury obrończe r.pr. dr Mateusz Woiński 4 punkty szkoleniowe
E-doręczenia – założenia ogólne doręczeń elektronicznych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) s. Grzegorz Karaś 4 punkty szkoleniowe
E-doręczenia – doręczenia elektroniczne na gruncie procedury cywilnej, administracyjnej, karnej, podatkowej i sądowo-administracyjnej w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe
Status prawny, legalizacja pobytu i opieka tymczasowa, a także przepisy w sferze pracowniczej, podatkowej i ubezpieczeń społecznych – pomoc prawna uchodźcom – zagadnienia podstawowe r.pr. Adam Chmura; r.pr. Izabela Zawacka;doradca podatkowy Krzysztof Hejduk; r.pr. Mirosław Łabanowski 8 punktów szkoleniowych
Nowe zasady doręczeń elektronicznych od 5 lipca 2022 r. dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz 4 punkty szkoleniowe

 

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem, podczas którego należy potwierdzać obecności we wskazywanych przez system komputerowy momentach (kliknięcie ikony obecności umieszczonej każdorazowo u dołu ekranu). Tylko potwierdzenie wszystkich ikon obecności pozwala na przyznanie punktów szkoleniowych.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu EAR.

Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres email: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Punktacja wykładów e-learningowych

Zasady_udziału_w_szkoleniu_e-learningowym