Kurs Français juridique 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka francuskiego – Français juridique. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2022 i będą trwały do grudnia 2022 (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa A2 – Français juridique – 18:00–20:15 wtorek  

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie A2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze. Program kursu będzie obejmować podstawowe słownictwo z zakresu różnych dziedzin prawa, źródeł prawa, zawodów prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa spółek i prawa zobowiązań (proste umowy), prawa rodzinnego, nieruchomości, podstaw prawa karnego i UE oraz słownictwo ogólne niezbędne w zawodzie radcy prawnego z zakresu bankowości, ekonomii, prowadzenia rozmów telefonicznych, umawiania spotkań, pisania pism czy e-maili. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Grupa B1 – Français juridique – 18:00–20:15 – czwartek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań czy prawa karnego. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie, jak również przedstawianie rozwiązań problemów natury prawnej. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem i przedstawić rozwiązania. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Pani Karolina Michalska.

Karolina Michalska – tłumacz przysięgły języka francuskiego od 2009 r. i wykładowca w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (warsztaty przekładowe z postępowania karnego i prawa spółek), naucza prawników języka francuskiego od ponad 10 lat, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz Droit des affaires français et européen na Uniwersytecie w Poitiers we Francji.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie informacji na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl podając imię, nazwisko, numer wpisu oraz e-mail.

Informujemy, że po otrzymaniu Państwa zgłoszeń planowane jest zorganizowanie, przy udziale lektora, testu kwalifikacyjnego (online) pozwalającego na przypisanie Państwa do odpowiedniej i optymalnej dla Państwa grupy, w ramach zaproponowanych powyżej poziomów językowych. O terminie testu poinformujemy Państwa odrębnie.

Po przeprowadzeniu testu zostanie do Państwa przesłany na e-mail link do formularza rejestracyjnego na kurs, gdzie będą Państwo mogli zapisać się do wskazanej grupy.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1875 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w kursie językowym z elementami języka prawniczego jest możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl