Kurs Français juridique 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka francuskiego – Français juridique. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2022 i będą trwały do grudnia 2022 (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Français juridique Grupa B1+ – 18:00 – 20.15 – czwartek

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B1/B2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa konstytucyjnego i UE, prawa spółek, prawa cywilnego, prawa zobowiązań, prawa pracy, prawa podatkowego. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie, jak również przedstawianie rozwiązań problemów natury prawnej. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem i przedstawić rozwiązania. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika. W ramach rozwijania kompetencji do każdej lekcji będzie dołączony link do dokumentu lub plik z dokumentem na poziomie B2, który osoby chętne będą mogły przeczytać. Cztery zajęcia zostaną przeprowadzone na tematy wybrane przez większość słuchaczy.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Pani Karolina Michalska.

Karolina Michalska – tłumacz przysięgły języka francuskiego od 2009 r. i wykładowca w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (warsztaty przekładowe z postępowania karnego i prawa spółek), naucza prawników języka francuskiego od ponad 10 lat, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz Droit des affaires français et européen na Uniwersytecie w Poitiers we Francji.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem:

https://earforms.oirpwarszawa.pl/index.php/882587?lang=pl.

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do  OIRP w Warszawie.

Informujemy, że rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Rezygnacja z udziału w trakcie trwania kursu lub nieobecność na zajęciach bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1875 zł netto do 31.12.2021 r.
  • w trzech ratach po 625 zł każda w terminach do: 31.12.2021 r (I trymestr), 31.03.2022 r. (II trymestr), 30.09.2022 (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie będzie niewystarczająca poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w kursie językowym z elementami języka prawniczego jest możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl.