Français juridique 2023

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka francuskiego – Français juridique. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2023 i będą trwały do grudnia 2023 (I trymestr luty-kwiecień, II trymestr maj-czerwiec-wrzesień, III trymestr – październik-grudzień), z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-sierpień.

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 – Français juridique – 18:00 – 20.15 – wtorek

Kurs na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa spółek czy prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa dotyczącego cudzoziemców. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Ważnym elementem będzie komunikacja z klientem francuskojęzycznym. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem z zakresu omawianych dziedzin prawa i przedstawić rozwiązania. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Grupa B2+ – Français juridique – 18:00 – 20.15 – czwartek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. postępowania cywilnego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa podatkowego, prawa zobowiązań czy prawa karnego. Lekcje będą obejmowały zagadnienia prawnicze przedstawione w prezentacji w Power Point, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Ważnym elementem będzie rozumienie treści przepisów francuskich kodeksów oraz dokumentów autentycznych, m.in. francuskojęzycznych pism procesowych i wyroków. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem i przedstawić rozwiązania, wytłumaczyć postępowanie oraz jego wynik. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Szkolenia poprowadzi lektor języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Pani Karolina Michalska.

Karolina Michalska – tłumacz przysięgły języka francuskiego od 2009 r. i wykładowca w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (warsztaty przekładowe z postępowania karnego i prawa spółek). Naucza prawników języka francuskiego od ponad 10 lat, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz Droit des affaires français et européen na Uniwersytecie w Poitiers we Francji. Od stycznia 2021 r. prowadzi kurs prawniczego języka francuskiego Français juridique w OIRP w Warszawie.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń dokonujemy poprzez rejestrację do wybranej grupy pod poniższym linkiem:

Rejestracja do grupy B1

Rejestracja do grupy B2+

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.  

Informujemy, że bezkosztowa rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).  Informujemy również, że rezygnacja z udziału w kursie w trakcie jego trwania lub nieobecność na zajęciach, bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.12.2022 r.
  • w trzech ratach po 663,33 zł każda w terminach do: 31.01.2022 r. (I trymestr), 31.03.2023 r. (II trymestr), 30.09.2023 r. (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie będzie niewystarczająca do jego organizacji kurs ten zostanie odwołany a osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym odrębnie. O termin zajęć  w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie VAT