Kurs Legal English 2024

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka angielskiego Legal English. Kurs będzie się składał z trzech trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2024 roku i będą trwały do grudnia 2024 roku (I trymestr styczeń-marzec, II trymestr kwiecień-czerwiec, III trymestr – październik-grudzień /z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1

wtorek 18:00 – 20:15 BRAK WOLNYCH MIEJSC

sobota 9:30 – 11:45 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B1). Program kursu obejmować będzie podstawowe słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, prawa umów, prawa pracy, prawa własności, prawa finansowego i prawa spółek. Część zajęć poświęcona będzie wprowadzeniu słuchaczy w strukturę egzaminu TOLES Foundation. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek, dokumentów sądowych, opinii oraz omawianie studium przypadków.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Grupa B2

poniedziałek 18:00 – 20:15

czwartek 18:00 – 20:15 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i ma na celu wprowadzenie słuchaczy w strukturę egzaminu TOLES Higher. Program kursu obejmować będzie podstawowe słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, prawa umów, prawa pracy, prawa własności, prawa finansowego i prawa spółek. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym (inverted conditionals, stylistic inversion, reporting passive structures, indirect questions), oraz ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek, dokumentów sądowych, opinii oraz omawianie studium przypadków. Warto zaznaczyć, że certyfikat TOLES Higher spełnia wymogi rekrutacyjne do programów LL.M, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Renata Korzeniowska – absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka intensywnego kursu tłumaczeń prawniczych organizowanego przez Akademię Diuna. Lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi lektoraty z języka prawniczego na Wydziale Prawa i Administracji i języka biznesowego na Wydziale Zarządzania. Wcześniej prowadziła kursy przygotowujące do egzaminu TOEIC i pracowała w korporacji w międzynarodowym środowisku. Doskonaliła język angielski podczas kilkuletniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Pasjonuje się Legal i Business English, wykorzystuje innowacyjne metody nauczania m.in. gamifikację i nowoczesne narzędzia pracy m.in. Quizlet, Wordwall, które powodują, że słuchacze łatwiej i przyjemniej uczą się języka obcego. Od stycznia 2023 r. prowadzi kurs Legal English w OIRP w Warszawie.

Grupa B2

wtorek 18:00 – 20:15 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2). Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu kilku gałęzi i dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa spółek, prawa medycznego, prawa własności intelektualnej, prawa zobowiązań oraz innych obszarów na życzenie słuchaczy. Słuchacze zostaną wprowadzeni w wymagania egzaminu TOLES Higher oraz rozszerzą znajomość struktur gramatycznych stosowanych w języku prawniczym. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia i próbę sporządzania fragmentów tekstów prawniczych, w tym umów, oraz próbę rozwiązywania kazusów. Dodatkowo zajęcia zostaną wzbogacone o naukę Business English. Podczas zajęć wykorzystywane będą materiały audiowizualne oraz aplikacje do nauki języków obcych.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu podręczniki wydawnictw brytyjskich, m.in. International Legal English, Amy Krois-Lindner, 2nd edition, The Lawyer’s English Language Coursebook, Catherin Mason, 2nd Edition, podręczniki wydawnictw, takich jak Beck i Wolters Kluwer, materiały autentyczne oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora.

Grupa C1

środa 18:00 – 20:15 BRAK WOLNYCH MIEJSC

czwartek 10:00 – 12:15

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1), Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu kilku gałęzi i dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa spółek, prawa zobowiązań prawa medycznego, prawa własności intelektualnej, oraz innych obszarów na życzenie słuchaczy. Słuchacze zostaną wprowadzeni w wymagania egzaminu TOLES Advanced oraz rozszerzą znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych. Zajęcia wzbogacone będą o naukę Business English, w tym zagadnień takich jak zarządzanie, przywództwo i negocjacje. Słuchacze będą mieli sposobność analizy, tłumaczenia i sporządzania tekstów prawniczych oraz rozwiązywania kazusów. Podczas kursu wykorzystywane będą materiały audiowizualne oraz aplikacje do nauki języków obcych.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu podręczniki wydawnictw brytyjskich, m.in. Advanced Legal English, Catherine Mason and Natalie Canham, 2nd edition, International Legal English, Amy Krois-Lindner, 2nd edition, podręczniki wydawnictw, takich jak Beck i Wolters Kluwer, materiały autentyczne oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Honorata Madej – absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją amerykańską. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka prawa. Od dwóch dekad organizuje i prowadzi szkolenia językowe dla warszawskich firm i instytucji, w tym ministerstw i kancelarii prawnych. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego prawniczego i biznesowego. Przygotowała wielu swoich słuchaczy do egzaminów CAE CPE, IELTS, TOEFL i TOLES. Podniosła kompetencje językowe prawników, polityków oraz członków zarządu spółek, przyczyniając się do ich sukcesu zawodowego. Tłumacz tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, finansów i farmacji. Od stycznia 2023 r. prowadzi kurs Legal English w OIRP w Warszawie.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Warunkiem zgłoszenia zainteresowania udziałem w kursie  jest wcześniejsze wypełnienie testu poziomującego. Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenia na e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo test do wypełnienia.
Wynik z ww. testu wskaże Państwa poziom językowy i tym samym grupę do której należy się zapisać.

Po wypełnieniu testu otrzymają Państwo wiadomość e-mailową z linkiem do rejestracji do grupy na dopasowanym poziomie do Państwa znajomości języka.

Rejestracja na kurs wymagać będzie akceptacji Zasad udziału w kursach językowych . Osoby, które nie wypełnią testu lub nie zaakceptują Zasad udziału w kursach językowych, niezależnie od przyczyn, nie zostaną zakwalifikowane na kurs.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1990 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.12.2023 r.
  • w trzech ratach w terminach do: 31.12.2023 r (I trymestr 670 zł), 31.03.2024 r. (II trymestr 660 zł), 30.09.2024 r (III trymestr 660 zł)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z Kursu za pełnym zwrotem opłaty jest możliwa najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze.

W przypadku rezygnacji z kursu po upływie powyższego terminu jednak przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty po 250,00 zł za każdy trymestr (750,00 zł za cały kurs).

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trymestru uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty obliczanej proporcjonalnie do liczby zajęć, które odbyły się do dnia otrzymania przez OIRP w Warszawie rezygnacji uczestnika, jednak nie mniej niż 250 zł oraz opłaty w wysokości po 250,00 zł za każdy nierozpoczęty trymestr. Nie podlega zwrotowi opłata za trymestr, który się zakończył choćby uczestnik nie brał udziału w zajęciach.

Informujemy jednocześnie, że OIRP w Warszawie zastrzega sobie możliwości rezygnacji z organizacji kursu w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej. O decyzji w tym zakresie poinformujemy Państwa odrębnie. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani.

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl