Kurs Français juridique 2024

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka francuskiego – Français juridique. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2024 i będą trwały do grudnia 2024 (I trymestr styczeń-marzec, II trymestr kwiecień-czerwiec, III trymestr – październik-grudzień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1

18:00 – 20:15 poniedziałek

Kurs na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa spółek czy prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa dotyczącego cudzoziemców. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Ważnym elementem będzie komunikacja z klientem francuskojęzycznym. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem z zakresu omawianych dziedzin prawa i przedstawić rozwiązania. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Grupa B2

18:00 – 20:15 środa

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. postępowania cywilnego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa podatkowego, prawa zobowiązań czy prawa karnego. Lekcje będą obejmowały zagadnienia prawnicze przedstawione w prezentacji w Power Point, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Ważnym elementem będzie rozumienie treści przepisów francuskich kodeksów oraz dokumentów autentycznych, m.in. francuskojęzycznych pism procesowych i wyroków. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał prowadzić swobodną rozmowę z francuskojęzycznym klientem, zrozumieć przestawiony mu problem i przedstawić rozwiązania, wytłumaczyć postępowanie oraz jego wynik. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Grupa C1

18:00 – 20:15 piątek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie C1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą doskonalić znajomość francuskiej terminologii prawniczej z zakresu postępowań sądowych, prawa zobowiązań, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, prawa bankowego oraz tematów wybranych przez grupę. Lekcje będą obejmowały zagadnienia prawnicze przedstawione w prezentacji w Power Point, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. Ważnym elementem będzie rozumienie treści przepisów francuskich kodeksów oraz dokumentów autentycznych, m.in. francuskojęzycznych pism procesowych, wyroków czy umów. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie doskonale rozumiał francuskie postępowania sądowe i umowy oraz będzie umiał pisać różnego rodzaju pisma. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz, a po ukończeniu kursu wszystkie glosariusze zostaną zebrane w formie mini słownika.

Szkolenia poprowadzi lektor języka francuskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Pani Karolina Michalska.

Karolina Michalska – tłumacz przysięgły języka francuskiego od 2009 r. i wykładowca w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (warsztaty przekładowe z postępowania karnego i prawa spółek). Naucza prawników języka francuskiego od ponad 10 lat, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim oraz Droit des affaires français et européen na Uniwersytecie w Poitiers we Francji. Od stycznia 2021 r. prowadzi kurs prawniczego języka francuskiego Français juridique w OIRP w Warszawie.

Zgłoszenia:

Warunkiem zgłoszenia zainteresowania udziałem w kursie  jest wcześniejsze wypełnienie testu poziomującego. Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenia na e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo test do wypełnienia.

Wynik z ww. testu wskaże Państwa poziom językowy i tym samym grupę do której należy się zapisać.

Po wypełnieniu testu otrzymają Państwo wiadomość e-mailową z linkiem do rejestracji do grupy na dopasowanym poziomie do Państwa znajomości języka. Rejestracja na kurs wymagać będzie akceptacji Zasad udziału w kursach językowych . Osoby, które nie wypełnią testu lub nie zaakceptują Zasad udziału w kursach językowych, niezależnie od przyczyn, nie zostaną zakwalifikowane na kurs.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.

Zapisy trwają do 15.12.2023 r.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1990 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.12.2023 r.
  • w trzech ratach w terminach do: 31.12.2023 r (I trymestr 670 zł), 31.03.2024 r. (II trymestr 660 zł), 30.09.2024 r (III trymestr 660 zł)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z Kursu za pełnym zwrotem opłaty jest możliwa najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze.

W przypadku rezygnacji z kursu po upływie powyższego terminu jednak przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty po 250,00 zł za każdy trymestr (750,00 zł za cały kurs).

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trymestru uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty obliczanej proporcjonalnie do liczby zajęć, które odbyły się do dnia otrzymania przez OIRP w Warszawie rezygnacji uczestnika, jednak nie mniej niż 250 zł oraz opłaty w wysokości 250,00 zł za każdy nierozpoczęty trymestr. Nie podlega zwrotowi opłata za trymestr, który się zakończył choćby uczestnik nie brał udziału w zajęciach.

Informujemy jednocześnie, że OIRP w Warszawie zastrzega sobie możliwości rezygnacji z organizacji kursu w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej. O decyzji w tym zakresie poinformujemy Państwa odrębnie. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani.

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl