Kurs Español jurídico 2024

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka hiszpańskiego Español jurídico. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2024 i będą trwały do grudnia 2024 (I trymestr styczeń-marzec, II trymestr kwiecień-czerwiec, III trymestr – październik-grudzień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1

18:00–20:15 wtorek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość hiszpańskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego. Celem kursu jest podniesienie ogólnego poziomu językowego słuchaczy w zakresie języka hiszpańskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego oraz ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak prowadzenie rozmów i negocjacji w zakresie omawianych dziedzin czy udzielanie i pozyskiwanie informacji na dany temat. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna oraz wypowiedź pisemna. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz będący podstawą do ćwiczeń powtórkowych i utrwalających poznany materiał. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Grupa B2

18:00–20:15 czwartek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie B2, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość hiszpańskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego, z wykorzystaniem materiałów na poziomie zaawansowanym, w tym testów użytkowych, dokumentów urzędowych i przepisów prawnych. Celem kursu jest podniesienie ogólnego poziomu językowego słuchaczy w zakresie języka hiszpańskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego oraz ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak prowadzenie rozmów i negocjacji (na odpowiednio dostosowanym poziomie trudności) w zakresie omawianych dziedzin czy udzielanie i pozyskiwanie informacji na dany temat. Materiały wykorzystane w trakcie zajęć nie pokrywają się z materiałami wykorzystanymi w grupie na poziomie B1. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna oraz wypowiedź pisemna. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz będący podstawą do ćwiczeń powtórkowych i utrwalających poznany materiał. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Grupa C1

18:00–20:15 środa

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie C1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość hiszpańskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego, z wykorzystaniem materiałów na poziomie zaawansowanym, w tym testów użytkowych, dokumentów urzędowych i przepisów prawnych. Celem kursu jest doskonalenie wszystkich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego oraz ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak prowadzenie rozmów i negocjacji (na odpowiednio dostosowanym poziomie trudności) w zakresie omawianych dziedzin czy udzielanie i pozyskiwanie informacji na dany temat. Materiały wykorzystane w trakcie zajęć nie pokrywają się z materiałami wykorzystanymi w grupie na poziomie B2. Szczególny nacisk zostanie położony na kompetencję rozumienia tekstów pisanych, w tym tekstów prasowych, oraz rozumienie złożonych i specjalistycznych wypowiedzi osób hiszpańskojęzycznych, z późniejszym podejmowaniem dyskusji argumentacyjnej na ich temat.

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka hiszpańskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dr Agata Joanna Kornacka.

Agata Joanna Kornacka – doktor nauk humanistycznych, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego od 2014 r. Kierownik i wykładowca (warsztaty przekładowe oraz metodologia przekładu prawniczego) Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w latach 2019-2021. Od ponad 7 lat prowadzi kursy i warsztaty przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2022 r. prowadzi kurs prawniczego języka hiszpańskiego w OIRP w Warszawie.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Warunkiem zgłoszenia zainteresowania udziałem w kursie  jest wcześniejsze wypełnienie testu poziomującego. Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenia na e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo test do wypełnienia.

Wynik z ww. testu wskaże Państwa poziom językowy i tym samym grupę do której należy się zapisać.

Po wypełnieniu testu otrzymają Państwo wiadomość e-mailową z linkiem do rejestracji do grupy na dopasowanym poziomie do Państwa znajomości języka.

Rejestracja na kurs wymagać będzie akceptacji Zasad udziału w kursach językowych .Osoby, które nie wypełnią testu lub nie zaakceptują Zasad udziału w kursach językowych niezależnie od przyczyn, nie zostaną zakwalifikowane na kurs.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.

Zapisy trwają do 26.01.2024 r.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1990 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.01.2024 r.
  • w trzech ratach w terminach do: 31.01.2024 r (I trymestr 670 zł), 30.04.2024 r. (II trymestr 660 zł), 30.09.2024 r (III trymestr 660 zł)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z Kursu za pełnym zwrotem opłaty jest możliwa najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze.

W przypadku rezygnacji z kursu po upływie powyższego terminu jednak przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty po 250,00 zł za każdy trymestr (750,00 zł za cały kurs).

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trymestru uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty obliczanej proporcjonalnie do liczby zajęć, które odbyły się do dnia otrzymania przez OIRP w Warszawie rezygnacji uczestnika, jednak nie mniej niż 250 zł oraz opłaty w wysokości po 250,00 zł za każdy nierozpoczęty trymestr. Nie podlega zwrotowi opłata za trymestr, który się zakończył choćby uczestnik nie brał udziału w zajęciach.

Informujemy jednocześnie, że OIRP w Warszawie zastrzega sobie możliwości rezygnacji z organizacji kursu w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej. O decyzji w tym zakresie poinformujemy Państwa odrębnie.. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani.

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl