Kurs Deutsche Rechtssprache 2024

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka niemieckiego – Deutsche Rechtssprache. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą  3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2024 i będą trwały do grudnia 2024 (I trymestr styczeń-marzec, II trymestr kwiecień-czerwiec, III trymestr – październik-grudzień / z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 

18:00 – 20:15 środa

Kurs przeznaczony dla osób, które posiadają przynajmniej komunikatywną znajomość języka niemieckiego i chcą wzbogacić ją o fachowe słownictwo prawnicze. Kurs obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze zapoznają się z podstawową terminologią  z zakresu różnych dziedzin prawa. Kurs będzie ukierunkowany na wprowadzenie fachowego słownictwa, jego skuteczne przyswojenie oraz prawidłowe zastosowanie w praktyce. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: zawody prawnicze, procedura cywilna, spółki, umowy, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe i in. Podstawą pracy będą materiały udostępnione przez lektora, które będą obejmowały czytanki, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne,  ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, pisanie.

Grupa B2

18:00 – 20:15 wtorek

Kurs języka niemieckiego prawniczego pozwalający przekrojowo opanować terminologię
i struktury leksykalne z zakresu kluczowych gałęzi prawa. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2), znajomość niemieckiego prawniczego nie jest wymagana. Kurs obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze. Treści omawiane na zajęciach zostaną poszerzone o terminologię i struktury leksykalne wykorzystywane w pracy zawodowej prawnika. Dzięki temu słuchacze nabędą umiejętność stosowania specjalistycznej terminologii prawniczej w odpowiednim kontekście. Podstawą pracy na zajęciach będą materiały udostępnione przez lektora: ćwiczenia, listy słownictwa, ale również materiały autentyczne, takie jak: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualnościz niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie.

Grupa C1 BRAK WOLNYCH MIEJSC

18:00 – 20:15 poniedziałek

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie zaawansowanym (C1). Znajomość podstaw niemieckiego języka prawniczego będzie ułatwieniem, ale nie jest wymagana. Kurs obejmuje 36 spotkań, po 12 w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą poszerzać słownictwo z zakresu różnych dziedzin prawa, poznawać fachową terminologię i struktury leksykalne. Podstawą pracy na zajęciach będą materiały autentyczne, takie jak: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualności z niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz panel dyskusyjny.

Grupa C2 

9:30 – 11:45 środa

Kurs dedykowany osobom, które na co dzień wykorzystują język niemiecki jako narzędzie pracy w komunikacji ustnej i pisemnej oraz znają podstawową terminologię i struktury leksykalne niemieckiego języka prawniczego. Kurs obejmuje 36 spotkań, po 12 w każdym trymestrze. Słuchacze będą rozwijali umiejętności rozumienia tekstów prawnych i prawniczych jak również doskonalili umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej. Podstawą pracy na zajęciach będą materiały autentyczne, z którymi słuchacze będą mieli styczność w swojej praktyce. Dodatkowo kurs obejmuje również doskonalenie umiejętności prowadzenia profesjonalnej korespondencji.

Szkolenia poprowadzi lektor języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Barbara Kaczmarek.

Barbara Kaczmarek – tłumaczka przysięgła języka niemieckiego specjalizująca się w tłumaczeniu tekstów z dziedziny prawa. Absolwentka filologii germańskiej, Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM, studiowała również na uniwersytetach w Dreźnie i Gießen. Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń zdobywała pracując na stanowisku tłumacza w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego dla kancelarii prawnych, zarządów, wyższej kadry menadżerskiej, firm i instytucji. Prowadzi również szkolenia dla tłumaczy. Aktywnie działa w zarządzie Wielkopolskiego Koła Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Odbyła liczne szkolenia z zakresu prawa, finansów i ekonomii w Polsce i w Niemczech. Autorka opublikowanych przekładów polskich ustaw na j. niemiecki oraz podręczników: „Niemieckie słownictwo prawnicze od A do Z”, wyd. DeIurePl i „Deutsche Rechtssprache” wyd. C.H. Beck, „Niemiecki język prawniczy z ustaw“. Od stycznia 2020 r. prowadzi kurs prawniczego języka niemieckiego Deutsche Rechtssprache w OIRP w Warszawie.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Warunkiem zgłoszenia zainteresowania udziałem w kursie  jest wcześniejsze wypełnienie testu poziomującego. Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenia na e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl, w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo test do wypełnienia.

Wynik z ww. testu wskaże Państwa poziom językowy i tym samym grupę, do której należy się zapisać.

Po wypełnieniu testu otrzymają Państwo wiadomość e-mailową z linkiem do rejestracji do grupy na dopasowanym poziomie do Państwa znajomości języka.

Rejestracja na kurs wymagać będzie akceptacji Zasad udziału w kursach językowych. Osoby, które nie wypełnią testu lub nie zaakceptują Zasad udziału w kursach językowych, niezależnie od przyczyn, nie zostaną zakwalifikowane na kurs.

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.

Zapisy trwają do 26.01.2024 r.

Opłata za kurs dla radców prawnych wynosić będzie 1990 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.01.2024 r.
  • w trzech ratach w terminach do: 31.01.2024 r (I trymestr 670 zł), 30.04.2024 r. (II trymestr 660 zł), 30.09.2024 r (III trymestr 660 zł)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z Kursu za pełnym zwrotem opłaty jest możliwa najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze.

W przypadku rezygnacji z kursu po upływie powyższego terminu jednak przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w pierwszym trymestrze uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty po 250,00 zł za każdy trymestr (750,00 zł za cały kurs).

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trymestru uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty kwoty obliczanej proporcjonalnie do liczby zajęć, które odbyły się do dnia otrzymania przez OIRP w Warszawie rezygnacji uczestnika, jednak nie mniej niż 250 zł oraz opłaty w wysokości po 250,00 zł za każdy nierozpoczęty trymestr. Nie podlega zwrotowi opłata za trymestr, który się zakończył choćby uczestnik nie brał udziału w zajęciach.

Informujemy jednocześnie, że OIRP w Warszawie zastrzega sobie możliwości rezygnacji z organizacji kursu w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej. O decyzji w tym zakresie poinformujemy Państwa odrębnie.. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani.

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl