Delegacja prawników z Chin w Izbie warszawskiej – 华沙法律顾问委员会中国律师代表团

25 lipca 2019r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie gościła przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej oraz organizacji prawniczych Państwa Środka. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z zasadami funkcjonowania prawników w obu krajach.

W trakcie dyskusji obie strony starały się poznać możliwie dokładnie specyfikę świadczenia pomocy prawnej w Polsce i Chinach. Poruszano takie kwestie, jak zasady wpisu na listę radców prawnych, odpowiedzialność dyscyplinarna, doskonalenie zawodowe i organizacja aplikacji, a także kwestie nadzoru ministra nad samorządem. Nasi goście w swojej podróży po krajach Europy odwiedzili Hiszpanię, Szkocję i Polskę. Zasady funkcjonowania naszego samorządu spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem kolegów z chińskiego departamentu sprawiedliwości – komentuje Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, gospodarz spotkania.

Prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady, objaśniała jak samorząd radcowski dba o wysoki poziom wiedzy i umiejętności członków Izby – Okazało się, że okres kształcenia prawników w Polsce (trzy lata aplikacji oraz obowiązek doskonalenia zawodowego podczas całej aktywności zawodowej radców prawnych) jest znacznie dłuższy niż analogiczne ścieżki kształcenia w Chinach – komentuje prof. Całkiewicz.

Wśród chińskich delegatów znaleźli się Yuansheng Zhou, Dyrektor Generalny Departamentu Administracji Prawników w Ministerstwie Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej, Hui Zhao z Pierwszego Biura Spraw Ustawodawczych w Ministerstwie Sprawiedliwości ChRL, Guohua Ma, Zastępca Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Prawników „All-China”, Huachun Liu, Dyrektor Departamentu Administracji Prawników, w chińskim MS, Wenbin Chen, Dyrektor Wydziału Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MS ChRL i Huai Wang z Departamentu Administracji Prawników w resorcie sprawiedliwości ChRL.

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w trakcie rozmów reprezentowali Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady, Anna Sękowska, Sekretarz Rady oraz Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej przy OIRP w Warszawie.

Spotkanie zakończyło się deklaracjami obu stron o chęci nawiązania szerszej współpracy.

Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

感谢您的光临,我们再次邀请您!