Delegacja Izby warszawskiej na konferencji Sofijskiej Izby Adwokackiej

W dniach 10-11 maja w Sofii (Bułgaria) odbyła się międzynarodowa konferencja Zasady etyczne stron postępowania sądowego – gwarancja rzetelnego procesu, na którą zostali zaproszeni prawnicy wybranych państw europejskich. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Rady Izby warszawskiej.

Radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i notariusze wspólnie debatowali nad kwestiami istotnymi dla wszystkich stron procesu, które od lat są przedmiotem dyskusji praktyków. Wśród najważniejszych tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się m.in. problemy dotyczące etyki zawodowej, tajemnicy radcy prawnego i adwokata oraz obrończej oraz niezależności prawników. Znaczną część dyskusji poświęcono zmianom w wykonywaniu zawodu związanym z bardzo dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych.

Cieszymy się, że mogliśmy wymienić doświadczenia z prawnikami z różnych części Europy w tak ważnych sprawach dla naszego zawodu – mówi Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prof. Monika Całkiewicz – Takie konferencje są bardzo ważne dla środowisk prawniczych szczególnie w kontekście ujednolicania europejskiego prawa i dbania o wysokie standardy etyczne wykonywania zawodów prawniczych. Dzięki tej konferencji nie tylko wzmocniliśmy nasze relacje z zagranicznymi Izbami, ale dowiedzieliśmy się również, że mamy podobne spojrzenie na wiele problemów dotyczących praktyki prawniczej – dodaje.