Cykl szkoleń poświęconych prawu i praktyce arbitrażowej

W ramach współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Komisja Wykonywania Zawodu OIRP w Warszawie zaprasza do udziału w cyklu szkoleń online poświęconych prawu i praktyce arbitrażowej.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni praktycy i eksperci Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, m.in. r.pr. Monika Hartung, Przewodnicząca Rady Arbitrażowej oraz Agnieszka Durlik, Dyrektor Generalny Sądu.

Terminy szkoleń

 5.03.2024 r. – 17:30 – 19:00  BRAK WOLNYCH MIEJSC

  • Problematyka związana z zapisem na sąd polubowny – forma, treść, wykładnia zapisu, klauzule patologiczne, konwersja postępowania przed sądem państwowym na arbitraż.
  • Prezentacja Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz omówienie kosztów
    i opłat arbitrażowych.

12.03.2024 r. – 17:30 – 19:00 BRAK WOLNYCH MIEJSC

  • Omówienie przebiegu postępowania arbitrażowego z perspektywy arbitra i pełnomocnika.
  • Postępowanie post arbitrażowe – skarga o uchylenie wyroku, uznawanie i stwierdzenie wykonalności wyroku.

REJESTRACJA

Szkolenie skierowane jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich Izby warszawskiej. Szkolenie jest nieodpłatne i można za nie uzyskać punkty szkoleniowe.

 

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela dział doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie:

doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl 

 

Zapraszamy do udziału!