Bardzo dobre wyniki egzaminu radcowskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Wynik pozytywny otrzymały 572 osoby, tj. 81,48% wszystkich zdających.

Egzamin radcowski odbył się w dniach 28-31 marca br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. W Izbie warszawskiej do egzaminu przystąpiły 702 osoby. Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniem z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (98% ocen pozytywnych), trudniejsze okazały się zadania z zakresu prawa administracyjnego (96%), karnego (94%), gospodarczego (92%) oraz cywilnego (88%). So now that we know all three of these amazing benefits of dating sites geared towards hookups, it’s time to talk about how to join one of these fantastic places. If you’re planning on hookup dating, then the only real important consideration is to make best sex blogs sure that the service that you choose offers a free trial. If a site requires you to pay a monthly fee, then you might want to reconsider the opportunity. Usually, the best hookup dating services offer free trials that are very affordable. This way, you can test the waters first before committing to anything in particular.

Zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – wynik pozytywny osiągnęło prawie 86,46% przystępujących do egzaminu aplikantów. Natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 58,73% zdających.

Z wynikami  egzaminu radcowskiego można się zapoznać po kliknięciu w baner „Egzamin radcowski 2017”. Wyniki zostały także wywieszone w siedzibie Izby warszawskiej, ul. Żytnia 15 lok. 8 na parterze – według numerów kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu (zadanie z prawa karnego).

Udostępnij na: