Bardzo dobre wyniki egzaminu radcowskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Wynik pozytywny otrzymały 572 osoby, tj. 81,48% wszystkich zdających.

Egzamin radcowski odbył się w dniach 28-31 marca br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. W Izbie warszawskiej do egzaminu przystąpiły 702 osoby. Zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniem z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (98% ocen pozytywnych), trudniejsze okazały się zadania z zakresu prawa administracyjnego (96%), karnego (94%), gospodarczego (92%) oraz cywilnego (88%).

Zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – wynik pozytywny osiągnęło prawie 86,46% przystępujących do egzaminu aplikantów. Natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 58,73% zdających.

Z wynikami  egzaminu radcowskiego można się zapoznać po kliknięciu w baner „Egzamin radcowski 2017”. Wyniki zostały także wywieszone w siedzibie Izby warszawskiej, ul. Żytnia 15 lok. 8 na parterze – według numerów kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu (zadanie z prawa karnego).