Fundusz Stypendialny im. Anny Manz

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz wspiera wybrane osoby w ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie poprzez pokrycie corocznych opłat za aplikację oraz kosztów egzaminów wstępnego i zawodowego.

O Funduszu

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz wspiera wybrane osoby w ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie poprzez pokrycie corocznych opłat za aplikację oraz kosztów egzaminów wstępnego i zawodowego.

Wybieramy kandydatów, którzy potrzebują wsparcia finansowego, mają dobre oceny, pasję do prawa oraz chęć do zaangażowania się pro bono. Wyrównujemy szanse edukacyjne, wspierając finansowo tych absolwentów prawa, którym na drodze do dalszej edukacji zawodowej stanęły finanse. Szukamy osób ambitnych, utalentowanych, pasjonujących się prawem i wrażliwych społecznie.

Kandydaci

Fundusz wspiera osoby, które:

 • chcą podnosić swoje kompetencje prawnicze i rozwijać karierę, zostając radcami prawnymi,
 • będą aktywne społecznie na swojej drodze zawodowej i życiowej.

Do Funduszu mogą kandydować osoby, które jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • zdały egzamin wstępny w roku, w którym jest prowadzona rekrutacja lub w roku poprzedzającym ten rok i po raz pierwszy rozpoczynają pierwszy rok aplikacji radcowskiej,
 • potrzebują wsparcia finansowego przez cały czas trwania aplikacji radcowskiej (z uwagi na niską wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym w latach 2022 i 2023 oraz brak wsparcia innych osób, w tym pracodawcy, w pokryciu opłat za aplikację radcowską i/lub inne dodatkowe czynniki wpływające na sytuację materialną),
 • mają motywację i ambicje, aby ukończyć aplikację radcowską i rozwijać swoją karierę,
 • mają pasję i szacunek dla prawa,
 • posiadają osiągnięcia naukowe (średnią ocen z ukończonych studiów prawniczych na poziomie min. 4,0) oraz dodatkowe działania związane z prawem (np. kliniki, stowarzyszenia, kluby, organizacje oraz publikacje na temat prawa),
 • poświęcą co najmniej 25 godzin rocznie podczas każdego roku aplikacji radcowskiej na działalność pro bono o charakterze prawnym na rzecz organizacji pozarządowej (fundacji lub stowarzyszenia) zatwierdzonej przez Fundusz,
 • będą uczestniczyć w corocznym spotkaniu laureatów Funduszu.

Wsparcie

Fundusz wybiera corocznie do czterech osób, które rozpoczynają pierwszy rok aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie. Wybrane osoby otrzymają wsparcie finansowe, które obejmuje:

 • pełne pokrycie rocznych opłat (5850 zł) wnoszonych do OIRP za trzy kolejne lata aplikacji radcowskiej oraz
 • zwrot opłaty za egzamin wstępny oraz
 • zwrot opłaty za egzamin zawodowy.

Roczne opłaty OIRP są uiszczane w imieniu wybranych beneficjentów bezpośrednio do OIRP w dwóch ratach każdego roku.

Zachęcamy do składania aplikacji do Funduszu Stypendialnego im. Anny Manz po zdaniu egzaminu wstępnego! W tym roku wnioski będą przyjmowane od 30 września do 10 października 2024 roku.

Szczegóły na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego: www.FunduszAnnyManz.org.