Ewidencja aplikantów radcowskich – informacje ogólne

Dział Aplikacji Biura OIRP w Warszawie prowadzi akta osób wpisanych na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ponadto Dział Aplikacji przyjmuje wnioski w sprawie:

  • wpisu na listę aplikantów radcowskich,
  • przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez OIRP w Warszawie,
  • skreślenia z listy aplikantów,
  • urlopu dziekańskiego,
  • udzielenia zgody na staż zagraniczny,
  • udzielenia ulg w opłacie rocznej za aplikację,
  • wydania legitymacji aplikanta radcowskiego,
  • aktualizacji danych osobowych aplikantów,

oraz

  • organizuje egzaminy wstępne na aplikację radcowską oraz egzaminy radcowskie.