Egzamin radcowski

Egzamin radcowski – informacje ogólne

Do egzaminu radcowskiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację radcowską i otrzymała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Czytaj dalej

Egzamin radcowski – wymagania formalne

Nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje w szczególności: termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego,  wysokość o...

Czytaj dalej

Egzamin radcowski – akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski (Dz. U. z 2018 r. poz. 84) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz.

Czytaj dalej