Dział Aplikacji – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Aplikacji wraz z danymi teleadresowymi.

Agnieszka Borowska-Pura – Kierownik Działu, Kierownik Szkolenia
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 142
e-mail: borowska-pura.a@oirpwarszawa.pl

Biuro obsługi aplikanta (BOA)

I rok

Karolina Rybak – Specjalista
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 165
e-mail: 1rok@oirpwarszawa.pl

II rok

Renata Karczmarczyk – Specjalista
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 166
e-mail: 2rok@oirpwarszawa.pl

III rok

Katarzyna Wilczyńska – Specjalista
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 121
e-mail: 3rok@oirpwarszawa.pl

Praktyki

Longina Kondej – Specjalista
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 161
e-mail: praktyki@oirpwarszawa.pl

Patronat

Waldemar Ładyżyński – Starszy referent
tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 141
e-mail: patronat@oirpwarszawa.pl

Dydaktyka

Karolina Madyjewska – Specjalista

tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 160
e-mail: wykladowca@oirpwarszawa.pl

Ewidencja aplikantów radcowskich

Agata Wybiral – Specjalista

tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 158
e-mail: wybiral.a@oirpwarszawa.pl

Beata Moczydłowska – Specjalista

tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 109
e-mail: moczydlowska.b@oirpwarszawa.pl