Apel Komisji Praw Człowieka o pomoc aresztowanym członkom Izby adwokackiej

Komisja Praw Człowieka zwraca się do wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich o wsparcie akcji wysyłania kartek pocztowych do więzionych w Stambule członków Izby adwokackiej, których prawo do rzetelnego wykonywania zawodu zostało drastycznie naruszone.

Ramazan Demir i Ayse Acinikli, członkowie Izby adwokackiej w Stambule, zostali aresztowani 16 marca razem z siedmiorgiem innych adwokatów (Irfan Arasan, Huseyin Bogatekin, Cefik Celik, Adem Cahsci, Tamer Dogan, Mustafa Ruzgar i Ayse Gósterislioglu) na dzień przed rozprawą, w trakcie której mieli występować przed sądem w sprawie wspólnego klienta. Wspomniana siódemka prawników została zwolniona lecz Ramazan Demir i Ayse Acinikli pozostali w więzieniu. Odmówiono im dostępu do akt dotyczącej ich sprawy i tym samym uniemożliwiono obronę przed postawionymi zarzutami. W trakcie przesłuchania byli pytani o wywiady udzielane mediom w sprawie skargi wniesionej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także o spotkania z klientami reprezentowanymi przed tym Trybunałem.
Francuscy prawnicy zainicjowali akcję wysyłania kart pocztowych do uwięzionych prawników i zaapelowali do kolegów z innych samorządów o przyłączenie się do tej inicjatywy. Zgodnie z prawem tureckim, korespondencja kierowana do osób aresztowanych musi odbywa się w języku tego kraju, w przeciwnym razie nie jest dostarczana. Dlatego udostępniony został turecki tekst razem ze wzorem karty (oddzielnym do każdego z aresztowanych prawników). Możliwe jest też wysłanie kart według własnego pomysłu. Każda kartka powinna zostać podpisana przez nadawcę.
Tekst opracowany przez adwokatów francuskich, w przekładzie na język polski brzmi następująco:

Drogi Ramazanie, Droga Ayse,
Sprawiedliwość, Obrona, Adwokat,
to słowa, których nauczyłem się/nauczyłam się
z tureckiego słownika terminologii prawniczej.
Jestem prawnikiem i wspieram Cię z całego serca.
Twoja toga czeka na Ciebie.
Polski samorząd prawników jest z Tobą.
Nie znam języka tureckiego,
ale w ten sposób przekazuję moje życzenia.
Pokazuję Ci moją pamięć.
Pozdrawiam,
(podpis)

Państwa zaangażowanie w tę akcję będzie dla nich ogromnym wsparciem moralnym i pomoże im przetrwać trudne chwile. Poniżej znajduje się wzór kartki pocztowej: