18. Konferencja Europejskich Prawników

9 listopada w Berlinie odbyła się 18. Konferencja Europejskich Prawników (18. Konferenz der Europäischen Rechtsanwaltschaften), gdzie Izbę warszawską reprezentowała Sylwia Kołodziej, Członek Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

W tym roku zgromadzeni eksperci pochylili się nad pytaniem, czy zawód prawnika wciąć pozostaje wymarzoną pracą dla następnych pokoleń? Dyskutowano o europejskich trendach obrazujących słabnące zainteresowanie młodych ludzi zawodami prawniczymi, a także o przyszłych perspektywach naszej grupy zawodowej.

Omówiono również wyzwania demograficzne i gospodarcze, z jakimi muszą zmierzyć się przedstawiciele zawodów prawniczych we współczesnej Europie, a także podjęto rozważania na temat tego, w jaki sposób zmieniają się warunki ekonomiczne, osobiste i międzynarodowe zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, zwłaszcza w obliczu Brexitu.