14. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Hiszpańska

OIRP w Warszawie objęła patronatem honorowym 14. edycję Międzynarodowej Konferencji Polsko-Hiszpańskiej! To doroczne spotkanie badaczy prawa, które odbywa się na przemian na Uniwersytecie SWPS i jednym z renomowanych hiszpańskich uniwersytetów.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 10 maja w Warszawie.

Podczas spotkania skupimy się na trzech niezwykle istotnych tematach: demokracji, pokoju i roli człowieka.

Rozwój systemów politycznych, od czasów starożytnej Grecji i Rzymu, jest nieodłącznie związany z potrzebą aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w procesie kształtowania systemu władzy. Kształt społecznie akceptowanego ustroju politycznego był i nadal jest przedmiotem sporów. Historia stanowi bogate źródło wiedzy, ukazując ewolucję demokratycznych struktur oraz konieczność ich adaptacji do dynamicznie zmieniającego się kontekstu społecznego, ekonomicznego i politycznego. Przykładem jest wzorcowy model republiki rzymskiej, który, ze względu na niedostosowanie się do zachodzących zmian, załamał się po prawie pięciu wiekach funkcjonowania. W obliczu współczesnych wyzwań, zwłaszcza technologicznych i związanych z powstaniem społeczeństwa informacyjnego, niezbędna jest refleksja naukowa korzystająca z tych doświadczeń.

Kolejną wartością, stanowiącą fundament naszych rozważań, jest pokój. Współcześnie prawo do pokoju jest jednym z praw człowieka. Pojęcie pokoju wykracza jednak poza samo zapewnienie braku konfliktów zbrojnych. Stanowi fundament poczucia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa. To powszechnie akceptowany ład społeczny, oparty na zasadach sprawiedliwego prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Kwestie z nim związane również były i są przedmiotem wielu dyskusji, od czasów rzymskich do dziś.

Wreszcie, trzecim tematem naszej konferencji jest człowiek. To właśnie ze względu na człowieka ustrój demokratyczny jest ciągle udoskonalany i dostosowywany do bieżących potrzeb społecznych, politycznych i ekonomicznych. Celem tych zmian jest zagwarantowanie pokoju. Choć pojęcie praw człowieka pojawiło się pod koniec XVIII w., to koncepcja ta niewątpliwie ma korzenie sięgające filozofii greckiej, chrześcijaństwa i prawa rzymskiego. To właśnie to ostatnie zawierało liczne rozwiązania niemalże tożsame ze współczesną myślą prawnoczłowieczą, jak chociażby definicję wolności według Florentinusa.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie (po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza zamieszczonego poniżej).

REJESTRACJA

Nabór abstraktów

Nabór abstraktów został zakończony.

Opłaty

Udział czynny:

  • uczestnicy stacjonarni – 670 PLN/150 EUR;
  • uczestnicy online – 450 PLN/100 EUR;
  • studenci – 350 PLN/80 EUR.

Udział bierny w konferencji jest bezpłatny.