[12.09.2023] Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Tajemnica zawodowa, samorządność i rola zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie – to kluczowe tematy konferencji OPSZZP, która odbędzie się już 12 września w Warszawie. Organizator konferencji, Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do bezpośredniego udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Wizji Parku przy ul. Okopowej.

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele radców prawnych, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, kuratorów sądowych, urbanistów, lekarzy, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, komorników i rzeczników patentowych.

Osią konferencji będą trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, reprezentujących poszczególne zawody. Pierwszy panel dotyczyć będzie filarów samorządności zawodowej i konstytucyjnych podstaw wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce. Paneliści zmierzą się również z zagadnieniem granic ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Drugi panel poświęcony będzie jednemu z najważniejszych atrybutów związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – tajemnicy zawodowej. W ostatnich miesiącach OPSZZP kilkukrotnie wychodziło z apelem o uszanowanie tajemnicy zawodowej, m.in. biegłych rewidentów i lekarzy.

Ostatnia dyskusja będzie dotyczyła miejsca, które zajmują zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Rozmowa będzie m.in. o tym jak kształtować w odbiorze społecznym wizerunek i autorytet osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Moderatorką dyskusji będzie red. Karolina Lewicka.

Cała konferencja będzie transmitowana online. 

Zapisy na konferencję

Osoby zainteresowane bezpośrednim udziałem w konferencji swoje zgłoszenia powinny przesyłać na adres opszzp@kirp.pl

Za bezpośredni udział w konferencji radca prawny może otrzymać 5 pkt szkoleniowych.

Program konferencji

Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność

10:00-10:15      Otwarcie I Konferencji OPSZZP

10:15-11:45      Panel I: Filary samorządności zawodowej

Konstytucyjna forma zrzeszania się osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Granice ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

– Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Mariusz Dobrzeniecki – Prezes PIIB
– Krajowa Rada Kuratorów – Dariusz Palmirski – Przewodniczący KRK
– Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów – Jolanta Przygońska – Prezes SPIU
– Polska Izba Rzeczników Patentowych – Dorota Rzążewska – Prezes PIRP

12:00-13:30      Panel II: Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa jako jedna z podstawowych wartości i fundamentalny obowiązek osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

– Krajowa Rada Doradców Podatkowych – Iwona Biernat-Baran Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
– Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Monika Pintal-Ślimak – Prezes KRDL
– Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – Joanna Chwaścikowska-Karwacka – Zastępca Prezesa KRBR
– Naczelna Rada Lekarska – Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej

13:45-15:15      Panel III: Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim

Kształtowanie w odbiorze społecznym wizerunku i autorytetu osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

– Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – Marek Mastalerek – Prezes KILW
– Krajowa Rada Komornicza – Przemysław Małecki Rzecznik prasowy KRK
– Krajowa Rada Radców Prawnych – Agnieszka Gajewska-Zabój Sekretarz KRRP
– Polska Izba Rzeczników Patentowych – Paweł Kurcman – Wiceprezes PIRP

15:15                  Zakończenie konferencji