Zacieśnianie współpracy polskich i tureckich prawników oraz debata na temat dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości – Dziekan Rady OIRP w Warszawie z wizytą w Ankarze

Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Monika Całkiewicz odbyła serię spotkań z przedstawicielami tureckiej adwokatury – ustępującym i nowym dziekanem Izby Adwokackiej w Ankarze oraz Prezesem Tureckiej Izby Adwokackiej. Ponadto Pani Dziekan wzięła udział w międzynarodowym seminarium zorganizowanym w ramach wspólnego działania Unii Europejskiej i Rady Europy na temat mierzenia i monitorowania dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości.

Na pierwsze spotkanie pani Dziekan została zaproszona przez adw. Kemala Koranela, który w pierwszych dniach października zakończył kadencję Dziekana Izby Adwokackiej w Ankarze. Kolejna rozmowa odbyła się z obecnym Dziekanem, adw. Mustafą Köroĝlu.  Monika Całkiewicz odwiedziła również siedzibę Tureckiej Izby Adwokackiej, gdzie spotkała się z jej Prezesem, adw. Erinçem Sagkanem  (dawnym Dziekanem ankarskiej Izby Adwokackiej).

24 października w Ankarze odbyło się międzynarodowe seminarium dotyczące monitorowania i mierzenia dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości, organizowane w ramach współpracy Unii Europejskiej i Rady Europy. Wśród zaproszonych gości była m.in. Dziekan Monika Całkiewicz.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw krajowych, Związku Tureckich Stowarzyszeń Prawniczych, lokalnych stowarzyszeń prawniczych i ośrodków pomocy prawnej, instytucji i agencji publicznych, międzynarodowych i krajowych organów sądowych i ekspertów, uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw kobiet. Podczas dyskusji uczestnicy podzielili się informacjami o mierzeniu i monitorowaniu dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości oraz omówili sposoby udoskonalenia tych metod, aby lepiej identyfikować i eliminować przeszkody dla kobiet oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i europejskimi.

Pani Dziekan Monika Całkiewicz z Prezesem Tureckiej Izby adwokackiej, adw. Erinçem Sağkanem
Od lewej: adw. Mengü Gökçe, dr. hab Monika Całkiewicz, adw. Mustafa Köroĝlu