XIX Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje XIX edycję Ogólnopolskich Mistrzostw  Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie, które odbędą się w dniach 20-23 sierpnia 2020 r. na kortach Arki Gdynia (ul. Juliana Ejsmonda 3 w Gdyni).

Noclegi  i posiłki w hotelach (za wyjątkiem wymienionych w programie) uczestnicy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorskiego w Gdyni, który znajduje się bezpośrednio przy kortach, na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

  • dla aplikantów radcowskich – 250 zł,
  • dla radców prawnych – 360 zł,
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego – 590 zł
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 200 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2020 r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 12.08.2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Turnieju lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w hotelu Nadmorski z puli pokoi po preferencyjnych cenach wynegocjowanych przez KRRP i odwołania imprezy, KRRP nie ponosi odpowiedzialności za zwroty wpłaconych indywidualnie zaliczek. Uczestnik winien w sprawie warunków zwrotu zaliczki kontaktować się bezpośrednio z hotelem Nadmorskim.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników mistrzostw na kwotę:
50.000  zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa
tel. bezpośrednio: 626 82 49 wew. 104
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl