Warsztaty psychologiczne OIRP w Warszawie – ZAPISY

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Warszawie do udziału w warsztatach psychologicznych, które odbywać się będą w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16.

Przygotowaliśmy dla Państwa cztery warsztaty, w trakcie których omawiane będą zagadnienia i problemy istotne z punktu widzenia wykonywania zawody radcy prawnego. Liczymy, że propozycja warsztatów spotka się z Państwa zainteresowaniem i efektywnie wpłynie na wykonywanie czynności zawodowych.

Wtorek – 21 czerwca 2022 r. godz. 16.00 – 20.00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i metody redukcji stresu w pracy radcy prawnego.

Program szkolenia:

 • Stres zawodowy w pracy radcy prawnego.
 • Pojęcie wypalenia zawodowego – definicja, objawy.
 • Etapy procesu wypalania się zawodowego wg H. Sęk, a efektywność pracy.
 • Negatywny wpływ wypalenia zawodowego i nieradzenia sobie ze stresem zawodowym na realizację obowiązków w pracy i życie osobiste.
 • Metody redukcji stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – współczesne podejście.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – koncepcja mindfulness oraz wybrane techniki relaksacyjne.

Czwartek – 23 czerwca 2022 r. godz. 16.00 – 20.00

Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Program szkolenia:

 • Specyfika sytuacji konfliktowych w pracy radcy prawnego.
 • Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych (czynniki indywidualne i sytuacyjne).
 • Znaczenie współpracy w dochodzeniu do rozwiązania sytuacji problemowych – strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty.
 • Możliwe do osiągnięcia korzyści stylu negocjacyjnego.
 • Metody rozwiązywania konfliktów oraz ich przydatność w pracy radcy prawnego.
 • Znaczenie negocjacji w procesie dochodzenia do najlepszych możliwych rozwiązań.
 • Skuteczne techniki negocjacyjne.

Wtorek – 28 czerwca 2022 r. godz. 16.00 – 20.00

Trudny klient, czy klient po przejściach – zasady skutecznej komunikacji i sztuka budowania relacji

Program szkolenia:

 • Pojęcie trudnego klienta, czyli to jak postrzegamy klienta wpływa na to, jak się z nim komunikujemy.
 • Zachowania klientów przysparzające najwięcej problemów.
 • Techniki radzenia sobie w problemowych sytuacjach z klientem.
 • Zasady zachowania bezpieczeństwa w niebezpiecznych sytuacjach interpersonalnych.
 • Wpływ umiejętności zarządzania własnymi emocjami w trudnych sytuacjach interpersonalnych na budowanie relacji z klientem.

Czwartek – 30 czerwca 2022 r. godz. 16.00 – 20.00

Asertywność w pracy radcy prawnego

Program szkolenia:

 • Analiza sytuacji trudnych w pracy radcy prawnego.
 • Pojęcia asertywności i terytorium psychologicznego.
 • Wyrażanie negatywnych uczuć bez ranienia innych.
 • Sztuka odmawiania, wyznaczania granic w kontaktach z klientami, współpracownikami, przełożonymi.
 • Wypowiadanie swojego zdania i budowanie autorytetu w sytuacjach organizacyjnych.
 • Korygowanie zachowań innych przez stosowanie technik informacji zwrotnej.
 • Wybrane narzędzia: komunikat „Ja”, asertywna odmowa, stawianie granic, feedback.

Warsztaty poprowadzi:

Alicja Baranowska – psycholog, trener biznesu oraz coach. Przez lata pracowała jako psycholog policyjny, szkoląc policjantów oraz inne służby w zakresie wykorzystania umiejętności miękkich w wykonywanej pracy. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą współpracując z innymi trenerami. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących skutecznej komunikacji, profilaktyki stresu zawodowego oraz inteligencji emocjonalnej. Wspiera klientów indywidualnych i biznesowych w rozwoju umiejętności miękkich oraz w podnoszeniu jakości świadczonych przez nich usług.

Za udział w jednym warsztacie radca prawny może uzyskać 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych.

Zapisów na wybrany temat (tematy) warsztatu należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania poniżej. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. W przypadku zamiaru zgłoszenia na więcej niż jeden warsztat (spośród czterech dostępnych) dla każdego warsztatu należy złożyć odrębny formularz zgłoszeniowy.

Karta zgłoszeniowa

O zakwalifikowaniu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc dla każdego z warsztatów jest ograniczona – w warsztacie może uczestniczyć nie więcej niż 20 osób.  W danym warsztacie można uczestniczyć tylko jeden raz. Do osób, które złożą formularz zgłoszeniowy zostanie przesłana informacja zwrotna z decyzją o zakwalifikowaniu, bądź nie na warsztat.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w poszczególnych warsztatach OIRP podejmie decyzję w sprawie powtórzenia warsztatu z danego tematu lub tematów. W przypadku podjęcia takiej decyzji i powtórzeniu danego warsztatu, odpowiednia informacja o wyznaczeniu nowego terminu dla danego tematu warsztatu zostanie przekazana do wiadomości publicznej. Niemniej jednak OIRP w Warszawie zastrzega sobie prawo do niepowtarzania warsztatów z wybranych tematów.

W przypadku jeśli na dany termin warsztatu zgłosi się większa niż 20 liczba osób, a przed terminem warsztatu zwolni się miejsce, wówczas OIRP w Warszawie kontaktować się będzie z następnymi osobami według kolejności zgłoszeń.    

Opłaty za warsztat należy dokonać dopiero po otrzymaniu z OIRP w Warszawie e-maila potwierdzającego przyjęcie formularza zgłoszeniowego oraz zakwalifikowanie na szkolenie. Termin zapłaty zostanie wskazany w e-mailu potwierdzającym.  

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 190 zł netto*
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest aplikant radcowski –  usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu warsztatu jak również prowadzącego warsztat. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl. Osoby, które zostały zakwalifikowane na warsztat zostaną o tym powiadomione w odrębnej wiadomości.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Ewelina Raczko pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: raczko.e@oirpwarszawa.pl