Szkolenie zagraniczne radców prawnych w Barcelonie

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych w Barcelonie. Organizatorami wyjazdu byli członkowie Komisji zagranicznej OIRP w Warszawie − mec. Paulina Kolowca oraz mec. Radosław Radosławski we współpracy z Izbą adwokacką w Barcelonie ICAB − Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

Szkolenie oficjalnie otworzyli przedstawiciele Izby adwokackiej  adw. Susana Ferrer oraz adw. Rosa Peña. Podczas pierwszego dnia kursu, hiszpańscy adwokaci przygotowali prezentacje oraz wykłady z zakresu prawa pracy,  procedury cywilnej oraz prawa handlowego. Wykłady poprowadzili adwokaci z wieloletnim doświadczeniem z różnych gałęzi prawa. Po wykładach grupie szkoleniowej umożliwiono wizytę w bibliotece, która w swoich zasobach liczy 300 000 książek.  Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja uczestników szkolenia z przedstawicielami Izby z Barcelony.

Następnego dnia podczas wizyty studyjnej w Sądzie Ciudad de la Justicia radcowie prawni mieli możliwość uczestnictwa w trzech rozprawach. Przed każdą z rozpraw sędzia Roberto Garcia Cenicero przedstawił zwięźle stan faktyczny oraz prawny spraw. W ocenie uczestników szkolenia istnieje wiele podobieństw pomiędzy procedurą cywilną hiszpańską oraz polską.

Ostatni dzień szkolenia radcowie prawni rozpoczęli od wzięcia udziału w śniadaniu w kancelarii Cuatrecasas posiadającej 12 oddziałów na całym świecie. Następnie, uczestnicy szkolenia odwiedzali jedne z największych oraz najbardziej doświadczonych kancelarii na rynku usług prawnych w Hiszpanii. Spotkania odbyły się we wspaniałej atmosferze w kancelariach: Bufete Escura, Roca Junyent, Uria Menendez, Net Craman, Tornos Abogados. W każdej z kancelarii zostało przygotowane spotkanie networkingowe, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej, a także wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy profesjonalnego pełnomocnika. Hiszpańscy adwokaci przedstawili specjalizacje oraz zespół swoich kancelarii, a także omówili realia zawodu prawnika w Hiszpanii.

Grupa radców prawnych aktywnie uczestniczyła podczas wykładów, spotkań w kancelariach prawnych oraz wizycie studyjnej w Sądzie. Szkolenie stało się okazją do inspirującej wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się, a także do nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, promocji miasta Warszawy oraz samego zawodu radcy prawnego. Było to pierwsze szkolenie zorganizowane w Barcelonie, jednak stało się inspiracją do organizacji kolejnych szkoleń w krajach hiszpańskojęzycznych.

Członkowie Komisji zagranicznej OIRP w Warszawie zaprosili również przedstawicieli Izby adwokackiej oraz kancelarii prawnych w Barcelonie na organizowany we wrześniu 2018 r. przez OIRP oraz ORA w Warszawie kongres FBE Fédération des Barreaux d’Europe (tj. Federację Adwokatur Europejskich), który będzie kolejną okazją do nawiązania bliższego dialogu pomiędzy Izbami oraz jej przedstawicielami w całej Europie.

Więcej informacji na temat kongresu na stronie https://www.fbewarsaw2018.eu