Relacja z konferencji w Izbie Adwokackiej w Palermo – „Kryzys w Ukrainie: rola prawników europejskich”

W piątek, 6 maja br. OIRP w Warszawie podpisała umowę o współpracy z Izbą Adwokacką w Palermo. Podczas oficjalnego spotkania Izbę warszawską reprezentował Wicedziekan Rady Adam Król oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Magdalena Bartosiewicz. W imieniu Izby adwokackiej w Palermo porozumienie o współpracy ze stołecznymi radcami prawnymi podpisali prezydent Antonio Gabriele Armetta oraz członek Rady odpowiedzialny za relacje zagraniczne, adw. Michele Calantropo.

Podpisanie umowy połączone było z konferencją „Kryzys w Ukrainie: rola prawników europejskich”. Uczestnicy wydarzenia omówili dotychczasowe doświadczenia dotyczące pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz europejskie i włoskie przepisy mające zastosowanie do wsparcia uchodźców i przekazywania pomocy Ukrainie. Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników zgromadzonych w sali Sądu Apelacyjnego w Palermo a także prawników śledzących to wydarzenie online.

Poza przedstawicielami OIRP w Warszawie na konferencji głos zabrali następujący prelegenci:

1)           Davide Farina – Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej;

2)           Prof. Massimiliano Marinelli – profesor i wykładowca Uniwersytetu w Palermo;

3)           Viktoriya Prokopovych – przedstawicielka Forum Ukraina we Włoszech;

4)           Guido Galipò – ekspert Uniwersytetu w Palermo;

5)           Lorenzo Tondo – dziennikarz i korespondent wojenny „Guardian”.

Gości konferencji powitali prezydent Izby w Palermo Antonio Gabriele Armetta, wicedziekan Adam Król oraz Konsul Honorowy RP Davide Farina. Wszyscy wyrazili nadzieję, że porozumienie o współpracy zawarte miedzy obydwiema Izbami będzie szczególnie istotne wobec aktualnej sytuacji w Europie. Odnieśli się także do wagi zagadnień, które mają być poruszane na konferencji.

Mamy obecnie do czynienia z największym po drugiej wojnie światowej kryzysem humanitarnym w Europie i w sformułowaniu tym nie ma przesady. Nawet gdyby wojna w Ukrainie zakończyła się jutro, musimy zdawać sobie sprawę, że powrót uchodźców do ich ojczyzny nie będzie łatwy i szybki, mając na uwadze skalę zniszczeń. Nasi goście z Ukrainy będą potrzebowali naszego wsparcia w najbliższym, przy czym trudnym do określenia, czasie. W to wszystko wlicza się także rozwiązywanie wielu problemów prawnych i właśnie w tym zakresie zaangażowanie prawników europejskich będzie kluczowe. – wskazywał Wicedziekan Adam Król.

Następnie głos zabrali zaproszeni spikerzy. Jako pierwszy głos zabrał Prof. Massimiliano Marinelli, który omówił kwestię prawa europejskiego i zagadnienia ochrony czasowej, a także tego w jaki sposób powinna być ona stosowana w stosunku do uchodźców z Ukrainy zgodnie z Decyzją UE.

Z kolei r.pr. Magdalena Bartosiewicz opowiedziała uczestnikom konferencji o doświadczeniach radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP w Warszawie w związku ze świadczeniem pomocy, w tym pomocy prawnej, na rzecz uchodźców z Ukrainy. Opowiedziała także o projekcie samorządu radców prawnych mającym na celu niesienie pomocy prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy „Prawnicy Razem”, realizowanym przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP.

Jestem dumna z tego, że tylu członków naszego Samorządu podjęło się działań pomocowych na rzecz uchodźców pokrzywdzonych działaniami wojennymi. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serca i są gotowi do niesienia pomocy wszystkich potrzebującym osobompodkreślała r.pr. Magdalena Bartosiewicz, Przewodnicząca KZiPCz.

Jako trzeci wystąpił Guido Galipò, który odniósł się do stosowania meandrów włoskiej Konstytucji w sprawach świadczenia pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Po nim Viktoriya Prokopovych podzieliła się doświadczeniami rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną w Ukrainie znalazły schronienie we Włoszech.

Konferencję zamknęło wystąpienie Lorenzo Tondo, który od początku agresji rosyjskiej przebywa w Ukrainie i relacjonuje to co dzieje się na miejscu, w tym ogrom rosyjskich zbrodni wojennych, m.in. w Buczy i w Borodziance.

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali ze sobą i wymieniali się pomysłami na to, w jaki sposób usprawnić współpracę międzynarodową w zakresie świadczenia pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także jak rozliczyć zbrodnie popełniane przez armię rosyjską na terytorium Ukrainy i w jaki sposób pomóc mogą w tym europejscy prawnicy.

Przedstawiciele OIRP w Warszawie mieli zaszczyt wysłuchać wyrazów uznania środowiska międzynarodowego dla ogromu pracy, jaką wykonali obywatele Polski, w tym radcowie prawni i aplikanci radcowscy, na rzecz uchodźców z Ukrainy.